Факультет історії,
педагогіки та психології

Факультет історії, педагогіки та психології було створено злиттям факультету психології, педагогіки та соціальної роботи (до 2019 р. – соціально-гуманітарний факультет) та історичного факультету (до 1992 р. – історико-філологічний факультет) наказом ректора №154 від 19.05.22 р.

Попередні декани історичного факультету: кандидат історичних наук, доцент Савчин М.С., доктор історичних наук, професор Тимошенко Л.В., доктор педагогічних наук, професор Галів М.Д.

Попередні декани факультету психології, педагогіки та соціальної роботи (соціально-гуманітарного факультету): доктор філософських наук, професор Скотна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент Гриник І.М.

Адміністрація факультету

Гук Орест Васильович

декан факультету

huk@dspu.edu.ua

З питань навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази

Зимянський Андрій Романович

Заступник декана факультету

zimyan@dspu.edu.ua

З питань виховної роботи, міжнародної співпраці, профорієнтації, інформатизації

Федорович Анна Василівна

Заступник декана факультету

afedorovych@dspu.edu.ua

З питань навчальної та наукової роботи

Галик Оксана Петрівна

Секретар деканату

oksana.galik@dspu.edu.ua

Відповідно до посадової інструкції

Грабинська Олександра Іванівна

Диспетчер факультету

oleksandra.grabinska@dspu.edu.ua

Відповідно до посадової інструкції

Волошин Світлана Миколаївна

Методист заочної форми навчання

voloshyn@dspu.edu.ua

Відповідно до посадової інструкції

Спеціальності факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання
012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
012 Дошкільна освіта (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»).
014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та правознавство.
014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та англійська мова.
053 Психологія. ОП Спеціальна психологія. ОП Практична психологія.
231 Соціальна робота. ОП Соціальна педагогіка.

Заочна форма навчання
012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
012 Дошкільна освіта (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»).
014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та правознавство.
053 Психологія. ОП Спеціальна психологія. ОП Практична психологія.
231 Соціальна робота. ОП Соціальна педагогіка.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання
011 Освітні, педагогічні науки. ОП Педагогіка вищої школи
011 Освітні, педагогічні науки. ОП Інклюзивна освіта.
012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та правознавство.
053 Психологія. ОП Практична психологія.
231 Соціальна робота. ОП Соціальна педагогіка.

Заочна форма навчання
012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
053 Психологія. ОП Спеціальна психологія. ОП Практична психологія.

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

Очна (денна, вечірня), заочна форми навчання
011 Освітні, педагогічні науки. ОП Загальна педагогіка та історія педагогіки
012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
032 Історія та археологія. ОП Історія та археологія.
033 Філософія. ОП Філософія.
053 Психологія. ОП Психологія.

Структура факультету

Завідувач: професор, доктор історичних наук Ільницький В.І.

Завідувач: професор, доктор історичних наук Петречко О. М.

Завідувач: професор, доктор філософських наук Скотна Н.В.

Завідувач: професор, доктор педагогічних наук Пантюк Т.І.

Завідувач: професор, доктор педагогічних наук Логвиненко Т. О.

Завідувач: професор, доктор психологічних наук Савчин М. В.

Науково-дослідна лабораторія «Педагогічної творчості»

Науково-дослідна лабораторія «Моделювання освітніх технологій»

Факультет підтримує тісні зв’язки з науковими установами та закладами вищої освіти Східної та Західної Європи та США, що дає змогу студентам слухати лекції провідних європейських науковців, а також брати участь у міжнародних проєктах, програмах студентського обміну, наукових заходах. Активно здійснюється реалізація студентської академічної мобільності. Студенти факультету проходять практику та семестрове навчання в університетах Бельгії та Польщі за програмою Еразмус+. Вагоме місце посідає реалізація спільних міжнародних проєктів та заходів.

Викладачами факультету налагоджена міжнародна співпраця з:

 • Посольством України в Республіці Хорватія, Загреб (Республіка Хорватія)
 • Університетом прикладних наук VIVES (Бельгія)
 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина)
 • Німецьким товариством Я.А. Коменського (м. Берлін, Німеччина)
 • Ерфуртським університетом прикладних наук (м. Ерфурт, Німеччина)
 • Варшавським і Жешувським університетами (Польща)
 • Колегіумом Вітелона (м. Лєгніца, Польща)  
 • Католицькому університеті ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, Польща).
 • Вроцлавським університетом (Польща)
 • Університетом Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща)
 • Академією спеціальної педагогіки імені М. Ґжеґожевської (м. Варшава, Польща)
 • Вищою школою економіки та інновації (м. Люблін, Польща)
 • Вищою Школою Заводовою (м.Сянок, Польща)
 • Історичним Товариством, Інститутом Історії Жешувського університету
 • Державним архівом у м. Люблін (Польща)
 • Громадським коледжем (м. Мускатін, США)
НАШІ КОНТАКТИ

вул. Лесі Українки, 46, м. Дрогобич, 82100

(03244) 3-12-76

fipp@dspu.edu.ua

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors