Служба охорони праці

Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці здійснює контроль за виконанням правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювання і аваріям у процесі праці. Організація роботи структурних підрозділах з охорони праці в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка проводиться відповідно до наказу МОН від 26.12.2017 року №1669 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”.

Служба охорони праці є самостійним підрозділом і підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та нормативними документами з охорони праці, що діють у межах Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАШІ КОНТАКТИ

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24. кабінет 101-102

ohorona.pratsi@dspu.edu.ua

Основні напрямки діяльності:

Основні завдання служби охорони праці визначені в п. 2 Типового положення про службу охорони праці, затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255.

Відповідно до норм Типового положення основними завданнями служби охорони праці є:

  • опрацювання ефективної системи управління охороною праці (СУОП) в університеті  та сприяння вдосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;
  • забезпечення фахової підтримки з питань ефективності та вдосконалення СУОП як загалом в університеті, так і в кожному окрему структурному підрозділі;
  • організація проведення профілактичних заходів, що спрямовуються на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам, профзахворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю учасників освітнього процесу.
  • контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах університету;
  • надання інформації та роз’яснень працівникам університету щодо питань охорони праці;
  • перевірка умов стану охорони праці та вручення приписів керівникам структурних підрозділів, встановлення контролю за їх виконання;
  • розробка спільно з керівниками структурних підрозділів заходів щодо поліпшення умов здійснення освітнього процесу;
  • контроль виконання умов трудового договору в частині поліпшення умов праці;
  • регулярний контроль технічного стану будівель, устаткування, у тому числі того, що впливає на створення здорових умов праці, участь у роботі комісій, що здійснюють ці функції;
  • організація проведення навчань посадових осіб, осіб які виконують роботи з підвищеною небезпекою, вступних інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту особам, які влаштовуються на роботу та інструктажів з безпеки життєдіяльності зі студентами, які зараховані на навчання до університету.

Склад служби

Губіцький Михайло Антонович

фахівець

mikhailo.gubitsky@dspu.edu.ua

Кудлаєнко Леся Зеновіївна

інженер І категорії

lesya.kudlanko@dspu.edu.ua

Документи служби

Google Drive Folder Contents