АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Аспірантура та докторантура є структурним підрозділом університету, підпорядкована ректору та проректору з наукової роботи.

Організовує, координує і акумулює підготовку докторів філософії та докторів наук, ефективну роботу аспірантури та докторантури Університету  

Інформація про всі сфери діяльності відділу знаходиться на вебсторінці  «Наука в університеті».

У своїй роботі відділ керується нормативними та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, а також внутрішньоуніверситетськими  нормативними документами.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, головний корпус, к. 38

nauka@dspu.edu.ua

(03244) 2-15-87

https://dspu.edu.ua/science/

Основні напрямки діяльності:

01

ЗДОБУВАЧАМ

 • Організація підготовки докторів філософії та докторів наук, ефективної роботи аспірантури та докторантури Університету
 • Розроблення планів набору в аспірантуру та докторантуру
 • Організація вступної кампанії до аспірантури та докторантури
 • Організація освітнього процесу в Університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти відповідно до чинного законодавства
 • Координація розроблення, затвердження та виконання освітніх програм, навчальних планів, розкладів занять для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Організація укладання договорів про навчання в Університеті зі вступниками, договорів про надання освітніх послуг щодо підготовки здобувачів освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти із замовниками (фізичними чи юридичними особами)
 • Забезпечення зарахування, переведення, поновлення, надання академічних відпусток, відрахування тощо здобувачів освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Координація створення безпечних і нешкідливих умов для здійснення освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти відповідно до чинного законодавства з охорони праці, санітарної гігієни, безпеки життєдіяльності
 • Забезпечення взаємодії адміністрації з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету та його структурних підрозділів
 • Подання кандидатур на отримання премій, іменних стипендій
 • Оприлюднення інформації щодо утворення спеціалізованих вчених рад

02

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

 • Забезпечення планування та проходження ліцензування / акредитації на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Забезпечення підготовки пропозицій щодо зміни у структурі наукових підрозділів Університету, відкриття підготовки з нових спеціальностей і / чи спеціалізацій на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Університеті
 • Контроль кадрового забезпечення викладання навчальних дисциплін на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Формування обсягів навчальної роботи кафедр на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Координування акредитації освітньо-наукових програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Контроль за проведенням занять, залікових та екзаменаційних сесій, атестацією здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Склад відділу

КУЦИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач аспірантури та докторантури

olena.kutsik@dspu.edu.ua

З усіх питань щодо роботи аспірантури та докторантури в Університеті

ПАВЛЮХ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

Начальник відділу організації наукової роботи

natalia.pavlyukh@dspu.edu.ua

Формування обсягів навчальної роботи кафедр, освітньо-наукових програм та навчальних планів на третьому рівні вищої освіти; укладання угод з аспірантами; оприлюднення інформації щодо утворення спеціалізованих вчених рад

ХОМОШ ДАНУТА АНДРІЇВНА

Методист

danima.homosh@dspu.edu.ua

Підготовка розкладів занять та заліково-екзаменаційних сесій; зарахування, переведення, поновлення, надання академічних відпусток, відрахування тощо аспірантів і докторантів; координування роботи Наукового товариства студентів та аспірантів імені професора Василя Надім’янова

ДІДОВСЬКА ОЛЬГА ІГОРІВНА

Фахівець І-ої категорії

olga.dydovska@dspu.edu.ua

З питань підготовки та видачі академічних довідок аспірантам

Нормативні документи

Google Drive Folder Contents