НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР

Науково-дослідний сектор (НДС) є структурним підрозділом університету, підпорядкований проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

НДС забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Інформація про напрямки роботи та діяльності розміщена на вебсторінці «Наука в університеті»

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, головний корпус, к. 37

nds@dspu.edu.ua

Основні напрямки діяльності:

 • координація та супровід виконання наукових досліджень та прикладних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності згідно із законодавством України;
 • затвердження обсягів фінансування фундаментальних, прикладних досліджень та наукових робіт молодих учених, які фінансуються Міністерством освіти і науки України за КПКВК 2201040
 • організація і проведення основного конкурсного відбору проєктів наукових досліджень, які фінансуються Міністерством освіти і науки України за КПКВК 2201040;
 • формування Тематичних планів з держбюджетних науково-дослідних робіт, які затверджуються ректором університету та погоджуються з Міністерством освіти і науки України; контроль за їх виконанням, впровадженням та забезпечення звітності;
 • здійснення контролю технічних завдань та звітів за етапом чи анотованих про виконання наукових досліджень;
 • підготовка документації щодо науково-дослідної та інноваційної діяльності університету за запитами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;
 • реєстрація науково-дослідних робіт та наукових робіт молодих вчених в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації;
 • подання до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації заключних звітів про виконання НДР;
 • підготовка та подання у МОН України та Львівське управління статистики річних статистичних звітів із наукової діяльності за формою 4-НАУКА (річна) ;
 • формування звіту (річний) про виконання паспорта бюджетної програми та подання у МОН;
 • формування штатного розпису науково-дослідного сектору;
 • оформлення документів про реєстрацію авторського права на службові твори;
 • контроль результатів фундаментальних та прикладних тем НДР, що фінансуються за кошти держбюджету;
 • організація та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад і атестацію наукових працівників НДС.

Науковцям

 • участь у першому етапі конкурсу фундаментальних, прикладних наукових досліджень, досліджень молодих вчених в університеті та подання проєктів НДР на другий етап до МОН;
 • супровід проєктів під час конкурсного відбору до Національного фонду досліджень України, Міністерства освіти і науки України, «Горизонт Європа»;
 • реєстрація авторських прав на службові твори;
 • атестація наукових працівників на відповідність займаній посаді;
 • конкурсний відбір на вакантні наукові посади;
 • виконання договорів госпдоговірної тематики;
 • супровід виконання наукових досліджень, які фінансуються із загального фонду Держбюджету та інших джерел;
 • одержання грантової підтримки через «Конкурс проєктів НФДУ».

начальник науково-дослідного сектору

ПЕРХУН Леся Василівна

кандидат педагогічних наук, старший дослідник

lesiaperkhun@dspu.edu.ua

З усіх питань роботи науково-дослідного сектору

Документи відділу

Google Drive Folder Contents