Факультет здоров’я людини та природничих наук

Факультет здійснює підготовку фахівців на першому (бакалаврському) та другому магістерському рівнях вищої освіти за педагогічними (біологія, географія, природничі науки, фізична культура і спорт) та непедагогічними спеціальностями (біологія та біохімія, екологія, фізична терапія та ерготерапія). На факультеті ведуться прикладні і фундаментальні наукові дослідження за такими темами: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття», «Системний підхід до вирішення проблем Дрогобицького району у контексті досягнення цілей сталого розвитку: збереження довкілля, стале використання природних ресурсів, розвиток освіти та охорона здоров’я», «Теоретико-методичні основи формування культури здоров’я у студентів закладів вищої освіти та різних групах населення», «Теорія і практика використання інноваційних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури».

Факультет організовує та здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу серед студентської молоді. Здобувачі вищої освіти і науково-педагогічні працівники факультету беруть активну участь в реалізації різноманітних всеукраїнських та міжнародних проєктів.

Адміністрація факультету

Лук’янченко Микола Іванович

декан факультету

lukianchenko_mykola@dspu.edu.ua

З питань питань функціонування факультету

Чопик Роман Володимирович

заступник декана

chopyk_roman@dspu.edu.ua

З питань організації та проведення освітнього процесу і міжнародної діяльності

Копко Ірина Євгенівна

заступник декана

kopkoiryna@dspu.edu.ua

З питань наукової, соціальної та спортивно-масової роботи

Федоричка Любов Іванівна

секретар деканату

fzlpn@dspu.edu.ua

З питань діловодства, у справах студентів

Петриків Анжела Ардашесівна

диспетчер факультету

fzlpn@dspu.edu.ua

Розклади, ведення академічних журналів

Філь Надія
Тарасівна

диспетчер факультету

nadjfill22@dspu.edu.ua

Розклади, ведення академічних журналів

Спеціальності факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура і спорт
091 Біологія
101 Екологія
227 Фізична терапія, ерготерапія
227 Терапія та реабілітація
         Спеціалізація: 227.1 Фізична терапія
         Спеціалізація: 227.2 Ерготерапія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Природничі науки)
014 Середня освіта (Фізична культура)
091 Біологія та біохімія
227 Фізична терапія, ерготерапія
         Спеціалізація: 227.1 Фізична терапія
227 Терапія та реабілітація
         Спеціалізація: 227.1 Фізична терапія

Структура факультету

Завідувач: доцент, кандидат біологічних наук Бриндзя І.В.

Завідувач: доцент, кандидат біологічних наук Філь В. М.

Завідувач: доцент, кандидат педагогічних наук Герасименко С. Б.

Завідувач: професор, доктор педагогічних наук Кондрацька Г. Д.

науково-дослідна лабораторія експериментальної біології

науково-дослідна експериментальна хімічна лабораторія

науково-виробнича лабораторія лікарських рослин

навчально-наукова лабораторія ерготерапії та фізичної терапії

науково-дослідна лабораторія «Медико-біологічні проблеми здоров’я людини»

науково-дослідна лабораторія екології та моніторингу довкілля

науково-дослідна лабораторія теоретико-методичних проблем формування фізкультурної освіти школярів в Україні та за кордоном

науково-дослідна лабораторія теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я людини

Міжнародна діяльність, в якій бере активну участь колектив факультету, здійснюється у сфері освітнього процесу, наукових досліджень, спортивно-масової роботи. На факультеті реалізовується ряд міжнародних проектів, основними з яких є:

  • Erasmus+ KA2 CBHE “Developing a study programme in occupational therapy” (UKROTHE) (партнери проекту – Університет прикладних наук VIVES, Бельгія; Католицька вища школа VIVES, Північ, Бельгія; Католицька вища школа VIVES, Південь, Бельгія; Політехнічний інститут в Порту, Португалія; «Oradea», Бельгія; Асоціація терапевтів для всіх пацієнтів та у всіх ситуаціях «TAPAS», Іспанія);
  • Реалізація проєкту «Невідкладна допомога – BLS»: проведення тренінгів з метою формування в учнів навичок проведення серцево-легеневої реанімації (за використання тренажеру СЛР Lilly) (партнери проекту – Університет прикладних наук VIVES, Бельгія; організація WZV «Oradea», Румунія);
  • Організація спільних освітніх заходів для популяризації програми «Подвійне навчання» (партнер проекту – Полонійна Академія в Ченстохові, Польща);
  • Організація спільних навчальних практик для студентів природничих спеціальностей (партнер проекту – Промислові школи І-ІІ ступеня в Хмельнику, Польща);

Проведення спільних досліджень якості вод прикордонного регіону та розробка біосенсорів для їхнього контролю (партнер проекту – Університет Марії Кюрі-Складовської в Любліні, Польща).

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, 82100

fzlpn@dspu.edu.ua