Кафедра історії України та правознавства

Рік заснування кафедри: 1993, попередні назви кафедри: кафедра історії України та політології (1993 – 2002), кафедра історії України (2002 – 2007), кафедра нової та новітньої історії України (2007 – 2017), кафедра історії України (2017 – 2022), кафедра історії України та правознавства (2022).

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Л. Українки 46, м. Дрогобич

ist.ukr@dspu.edu.ua

Попередні завідувачі кафедри:

1993–1999 – кандидат історичних наук, доцент Батюк Володимир Степанович;

1999–2009 – кандидат історичних наук, доцент Футала Василь Петрович;

2009–2014 – доктор історичних наук, професор Сеньків Михайло Васильович;

2014–2016 – (в. о. завідувача кафедри) кандидат педагогічних наук, доцент Галів Микола Дмитрович.

2016–2017 – доктор історичних наук, професор Футала Василь Петрович;

Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 викладачів, з них – 5 докторів наук. професорів; 6 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Ільницький Василь Іванович

Завідувач кафедри, професор, доктор історичних наук

vilnickiy@dspu.edu.ua

Галів Микола Дмитрович

Професор, доктор педагогічних наук

halivm@dspu.edu.ua

Стецик Юрій Орестович

Професор, доктор історичних наук

stetsyk_u_o@dspu.edu.ua

Футала Василь Петрович

Професор, доктор історичних наук

n.vynnytska@dspu.edu.ua

Лазурко Лідія Миколаївна

Професор, доктор історичних наук

lazurkol@dspu.edu.ua

Попп Руслана Петрівна

Доцент, кандидат історичних наук

ryslana_popp@dspu.edu.ua

Медвідь Оксана Василівна

Доцент, кандидат історичних наук

oksana-medvid@dspu.edu.ua

Батюк Тарас Володимирович

Доцент, кандидат історичних наук

tbatyuk@dspu.edu.ua

Проць Олександра Євстахіївна

Доцент, кандидат юридичних наук

o.prots@dspu.edu.ua

Кантор Наталія Юріївна

Доцент, кандидат юридичних наук

natalia.kantor@dspu.edu.ua

Копельців-Левицька Єлизавета Деонізівна

Доцент, кандидат юридичних наук

e.levytska@dspu.edu.ua

Гриценко Галина Зеновіївна

Доцент, кандидат історичних наук

grycenko84@dspu.edu.ua

на факультеті історії, педагогіки та психології:

 • Історія України;
 • Історія рідного краю;
 • Історичне краєзнавство;
 • Історія України (до сер. XVI ст.);
 • Історія України (сер. ХVI – кін. XVIII ст.);
 • Історія України (ХІХ – поч. ХХ ст.);
 • Історія України (20-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.);
 • Методика навчання основ правознавства у школі;
 • Джерела з історії України;
 • Історія християнства в Україні;
 • Історія українського війська;
 • Українська археографія;
 • Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії;
 • Історія та сьогодення української діаспори;
 • Рух Опору у Карпатському краї (1940 – 1950 рр.);
 • Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.: історіографія проблеми;
 • Система освіти в Галичині (XIX – перша половина XX ст.);
 • Історіографія історії України та історії слов’янських народів;
 • Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 – 40-і рр. ХХ ст.);
 • Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелігенції (1939 – 1953 рр.);
 • Історія підавстрійської Галичини;
 • Василіанські монастирі Речі Посполитої: інституційний розвиток, формація чернецтва;
 • Цивілізаційні засади Руського королівства;
 • Правознавство;
 • Сімейне право України;
 • Порівняльне правознавство;
 • Трудове і господарське право;
 • Цивільне і цивільно-процесуальне право України;
 • Конституційне право України;
 • Господарсько і господарсько-процесуальне право України;
 • Права людини;
 • Історія держави і права України;
 • Теорія держави і права;
 • Адміністративне право України;
 • Освітнє право України;
 • Ранньомодерне чернецтво Правобережної України;
 • Епістемологічні засади української історіографії;
 • Методологія дослідження українського визвольного руху.

 

на інших факультетах:

 • Історія української науки і техніки;
 • Історія українського війська;
 • Історія сучасного світу;
 • Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії;
 • Історія української державності;
 • Історія християнства в Україні;
 • Сімейне право України;
 • Правознавство;
 • Історія ОУН і УПА;
 • Трудове і господарське право.

Науково дослідна робота

Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954 рр.); Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях  (1939 – 1953 рр.); Суспільно-політичні, економічні, культурно-освітні та релігійні процеси на західних землях України (ХVІІІ – ХХІ ст.); Релігійні процеси у середовищі василіанського чернецтва Галицької провінції 1780 – 1946 рр.; Джерела до історії повсякденного життя населення західних земель України (1921 – 1953); Українсько-польські взаємини у 1919–1939 рр.: здобутки і проблеми дослідження; Історична проблематика на сторінках криптоісторичних наукових періодичних видань Східної Галичини XIX ст.; Розвиток системи освіти у Галичині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.); Українська, польська та єврейська інтелігенція ( кінець ХІХ –  середина  ХХ ст.); Український кооперативний рух в Галичині (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.): історіографія проблеми; Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939 – 1953): причини, наслідки, політика пам’яті; Дрогобиччина в 1953 – 1959 роках: радянські реалії; Публічна влада та місцеве самоврядування  (1991-2019 рр.); Порушення основоположних прав людини в Україні (1991-2022); Законодавчі основи організації та здійснення судової влади в Західній Україні в контексті формування єдиної системи судоустрою та судочинства незалежної Української держави; Українські молодіжні товариства Галичини і Підкарпатської Русі  у 1919 – 1939 рр.: інституційний розвиток і співпраця, напрямки діяльності, участь у державотворчих та національно-визвольних процесах.