Меню

Ректорат

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,
головний корпус, каб. 24,
тел.: (03-244) 1-04-74,
e-mail:
rectorat@dspu.edu.ua

Ректорат Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – робочий орган, який створений для оперативного вирішення поточних питань діяльності Університету.

Керівництво роботою Ректорату здійснює ректор Університету, а за його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки.

Ведення діловодства ректорату забезпечує секретар ректорату.

Рішення Ректорату вводяться в дію наказом (розпорядженням) ректора і є обов’язковими для виконання усіма працівниками Університету.

Ректорат збирається на засідання не рідше одного разу на місяць.