Кафедра філософії, соціології та політології імені професора Валерія Скотного

Професорсько-викладацький склад:

13 викладачів, з них 3 докторів наук, професорів, 10 кандидатів наук, доцентів.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Л. Українки, 46, м. Дрогобич

filos@dspu.edu.ua

Професорсько-викладацький склад:

13 викладачів, з них 3 докторів наук, професорів, 10 кандидатів наук, доцентів.

Рік заснування кафедри: 1944.

Попередні назви кафедри: кафедра філософії; кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного.

Попередні завідувачі кафедри: П.Т. Пацей, І.І. Гапшенко, А.М. Черненко, О.В. Вавілов, О.П. Малюк, Г.Є. Розовський, В.Я. Вербенчук, В.С. Мовчан, В.Г. Скотний, В.С. Возняк, В.А. Бодак

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Скотна Надія Володимирівна

Завідувач кафедри, професор, доктор філософських наук

nadiya.skotna@dspu.edu.ua

Возняк Володимир Степанович

Професор, доктор філософських наук

volodimir.voznyak@dspu.edu.ua

Лімонченко Віра Володимирівна

Професор, доктор філософських наук

volim_s@dspu.edu.ua

Дротенко Валентина Іванівна

Доцент, кандидат філософських наук

v_drotenko@dspu.edu.ua

Ткаченко Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат філософських наук

o.a.tkachenko@dspu.edu.ua

Янко Жанна Василівна

Доцент, кандидат філософських наук

zhane.ya@dspu.edu.ua

Білан Тетяна Орестівна

Доцент, кандидат філософських наук

t_bilan@dspu.edu.ua

Петрів Оксана Василівна

Доцент, кандидат філософських наук

o_petriv@dspu.edu.ua

Костюк Лариса Богданівна

Доцент, кандидат філософських наук

l_kostiuk@dspu.edu.ua

Мірчук Ірина Леонідівна

Доцент, кандидат філософських наук

i.mirchuk@dspu.edu.ua

Галущак Мар’яна Cтепанівна

Доцент, кандидат філософських наук

mary_jane_83@dspu.edu.ua

Зелена Оксана Ярославівна

Доцент, кандидат політичних наук

o.zelena@dspu.edu.ua

Гвоздецька Богданна Григорівна

Доцент, кандидат соціологічних наук

b.hvozdetska@dspu.edu.ua

Галелюка-Войтович Марія Василівна

Старший лоборант

filos@dspu.edu.ua

Бакалавр:

 • Геополітичні проблеми України і громадянське суспільство
 • Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли
 • Етика та естетика
 • Історія костюму
 • Історія мистецтв
 • Історія мистецтва
 • Історія театру
 • Історія української культури
 • Історія українського образотворчого мистецтва
 • Історія хореографічного мистецтва
 • Культурологія
 • Народне мистецтво Західної України
 • Народне мистецтво і малярство
 • Народний костюм та сценічне оформлення танцю
 • Основи акторської майстерності
 • Основи сценічного та екранного мистецтва
 • Політологія
 • Соціологія
 • Стилістика світової культури
 • Філософія
 • Українознавство
 • Художні промисли Прикарпаття

Магістр:

 • Методологія наукових досліджень у галузі культури і мистецтва
 • Релігійні особливості побутування хореографічної культури
 • Сучасне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
 • Філософія культури і мистецтва
 • Філософія науки
 • Філософія освіти
 • Шкільний курс “Громадянська освіта” та методика його навчання

Аспірантура:

 • Методологія історико-філософського дискурсу
 • Методологія філософсько-антропологічного дискурсу
 • Пріоритети і цінності особистісного самоствердження у цифрову епоху
 • Філософія особистості
 • Філософія як досвід мислення
 • Фольклор України

Науково дослідна робота

Навчально-наукова соціологічна лабораторія

БАГАТОМАНІТНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСКУРСІВ СУЧАСНОСТІ