Меню

Вчена рада

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,
головний корпус, каб. 16,
тел.: (03-244) 3-39-36,
e-mail: vchenaradaddpu@gmail.com 

Вчена рада університету є колегіальним органом управління університету, який утворюється строком на п’ять років.

Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради університету, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

Ведення діловодства вченої ради забезпечує вчений секретар вченої ради.

Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. День проведення засідань вченої ради, як правило, – третій четвер кожного місяця: початок роботи – о 15 годині (за потреби – в інші дні та години).

Голова вченої ради Бодак Валентина Анатоліївна

ректор, доктор філософських наук, професор

Вчений секретар вченої ради

Патен Ірина Михайлівна

Патен Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

e-mail: irynapaten79@gmail.com           Pateniryna@dspu.edu.ua