Вчена рада

Вчена рада університету є колегіальним органом управління університету, який утворюють строком на п’ять років.

Вчену раду університету очолює голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів вченої ради університету, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

Ведення діловодства вченої ради забезпечує вчений секретар вченої ради.

Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. День проведення засідань вченої ради, зазвичай, – третій четвер кожного місяця: початок роботи – о 1500 годині (за потреби – в інші дні та години).

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, головний корпус, каб. 106

(03-244) 3-39-36

vchena.rada@dspu.edu.ua

Керівництво

Бодак Валентина Анатоліївна

Голова вченої ради, ректор, доктор філософських наук, професор

vchena.rada@dspu.edu.ua

Патен Ірина Михайлівна

Вчений секретар вченої ради, кандидат філологічних наук, доцент

pateniryna@dspu.edu.ua

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

на період з 27.04.2022 р. по 26.04.2027 р.

Ім’я, Прізвище Посада та звання
Бодак Валентина Анатоліївна ректор, доктор філософських наук, професор;
Пантюк Микола Павлович проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор;
Галик Володимир Миколайович проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, кандидат історичних наук, доцент;
Гриник Ігор Миронович проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та інформаційної діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент;
Патен Ірина Михайлівна вчений секретар вченої ради, кандидат філологічних наук, доцент;
Стецюцяк Оксана Петрівна головний бухгалтер;
Куцик Олена Анатоліївна голова профспілкового комітету працівників університету, кандидат філологічних наук, доцент;
Гівчак Ігор Олексійович голова профспілкового комітету студентів університету;
Розлуцький Ігор Миколайович директор бібліотеки, кандидат філологічних наук, доцент;
Гук Орест Васильович декан факультету історії, педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент;
Кутняк Іван Михайлович декан факультету початкової освіти та мистецтва, кандидат філософських наук, доцент;
Лук’янченко Микола Іванович декан факультету здоров’я людини та природничих наук, голова Конференції трудового колективу, доктор педагогічних наук, професор;
Мацьків Петро Васильович декан факультету української та іноземної філології, доктор філологічних наук, професор;
Столярчук Ігор Дмитрович декан факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор;
Ільницький Василь Іванович голова ради молодих вчених, завідувач кафедри історії України та правознавства, доктор історичних наук, професор;
Шубак Михайло Іванович помічник ректора з питань кадрового забезпечення та документообігу;
Дидик Роман Іванович аспірант першого року навчання (спеціальність 025 Музичне мистецтво);
Савчин Мирослав Васильович завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор;
Скотна Надія Володимирівна завідувач кафедри філософії, соціології та політології імені професора Валерія Григоровича Скотного, доктор філософських наук, професор;
Бермес Ірина Лаврентіївна завідувач кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Ковальчук Володимир Юльянович завідувач кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор;
Копко Ірина Євгенівна кандидат біологічних наук, доцент;
Чопик Роман Володимирович кандидат педагогічних наук, доцент;
Котович Віра Василівна завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор;
Лопушанський Василь Михайлович завідувач кафедри німецької та французької мов і методики їх навчання, кандидат психологічних наук, доцент;
Війчук Тарас Іванович завідувач кафедри математики та економіки, кандидат педагогічних наук, доцент;
Оршанський Леонід Володимирович завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
Клиса Ольга Андріївна студентка третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студентський ректор;
Світлозарова Анна Романівна студентка третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студентський декан факультету української та іноземної філології;
Мошовська Ірина Миколаївна студентка другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студентський декан факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.

Нормативні документи

Google Drive Folder Contents
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors