Факультет української
та іноземної філології

Сьогодні факультет – один з найпотужніших підрозділів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Студентський корпус складає понад 800 студентів денної і заочної форм здобуття освіти.

Належну якість навчання й виховання забезпечує професорсько-викладацький колектив шести кафедр. Більшість з них – досвідчені викладачі-практики й авторитетні науковці, знані а українському й світовому академічному середовищі., науковотворчий потенціал яких відомий в Україні (80 науково-педагогічних працівників, серед них 10 докторів наук, професорів, 57 кандидатів наук, доцентів).

 На факультеті функціонує Австрійська бібліотека  та Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька з книжковим фондом понад 10 тисяч примірників художньої, наукової та навчальної літератури.

Адміністрація факультету

Мацьків Петро Васильович

декан факультету

matskiv_petro@dspu.edu.ua

З питань навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази

Манько Руслана Михайлівна

заступник декана з навчальної та виховної роботи

ruslana_manko@dspu.edu.ua

З питань навчальної та виховної роботи

Лопушанський Василь Михайлович

заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці

w_lopuschanskyj@dspu.edu.ua

З питань наукової роботи та міжнародної діяльності

Лацик Оксана Миколаївна

секретар деканату; методист заочної форми навчання

oksana.latsik@dspu.edu.ua

З питань видачі довідок; щодо розкладу занять заочної форми навчання

Дмитрах Оксана Йосифівна

диспетчер факультету

oksana.dmitrach@dspu.edu.ua

З питань щодо розкладу занять денної форми навчання

Спеціальності факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)»
014 «Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)»
035 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»
014 «Середня освіта (Українська мова і література))»
014 «Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література)»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)»
014 «Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)»
035 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»
014 «Середня освіта (Українська мова і література))»
014 «Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література)»

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

035 Філологія (Українська мова)
035 Філологія(Українська література)
035 Філологія. Література зарубіжних країн
035 Філологія (Теорія літератури)
035 Філологія(Германські мови)

Четвертий (науковий) рівень вищої освіти

035 Філологія

Структура факультету

Завідувач: професор, доктор філологічних наук Котович В.В.

Завідувач: професор, доктор філологічних наук Іванишин П.В.

Завідувач: професор, доктор філологічних наук Сабат Г.П.

Завідувач: доцент, кандидат педагогічних наук Талалай Ю.О.

Завідувач: доцент, кандидат філологічних наук Сліпецька В. Д.

Завідувач: доцент, кандидат психологічних наук Лопушанський В.М.

навчально-наукова лабораторія теоретико-методологічних проблем літературознавства

Співпрацюємо в таких напрямках, як обмін інноваційним педагогічним та науково-навчальним досвідом, забезпечуємо академічну мобільність викладачів і студентів, залучаємося до написання й оприлюднення наукових праць, різноманітних наукових заходів і культурних форумів.

У навчальний процес запроваджено серію підручників та інтерактивну онлайн-платформу My English Lab, які розробила британська освітня організація Pearson Education. На базі факультету функціонує авторизований Центр тестування Pearson Test of English (на основі тестів PTE General), з правом видавати міжнародні сертифікати, що визнані навчальними закладами та працедавцями в усьому світі. 

Через залучення коштів стипендіальної програми Erasmus+ викладачі факультету мають змогу стажуватися, а студенти навчатися упродовж закордонного семестру в європейських університетах-партнерах. 

За сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Україні студенти-полоністи проходять короткотермінові студії при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської та Люблінському католицькому університеті, а також у рамках проєкту «Подвійний диплом» паралельно навчаються в Полонійній академії в Ченстохові. 

Особливою сторінкою співробітництва факультету з іноземними партнерами є присвоєння звання «Доктора Honoris сausa» визначним закордонним науковцям та діячам культури.

Факультет української та іноземної філології утворено у 2022 році унаслідок злиття філологічного факультету та навчально-наукового інституту іноземних мов. Академічне вивчення рідної мови у Дрогобичі розпочалося ще у 1940 році у момент заснування тут Учительського інституту, а іноземна філологія веде свою історію від 1963 року. За цей період підготовлено майже 20 тис. висококваліфікованих фахівців – учителів, редакторів та перекладачів, справжніх знавців скарбів української, англійської, німецької, французької, польської мов, а також науковців, котрі працюють  в Україні і за її межами. Випускники-філологи – знані письменники, дипломати, журналісти, керівники закладів освіти. 

Факультет підтримує і розвиває міжнародні зв’язки з провідними установами й організаціями в галузі освіти, науки й культури, співпрацюючи з такими закордонними партнерами:

Австрія: Віденський педагогічний інститут, Інсбруцький університет ім. Леопольда і Франца, Педагогічний інститут Штирії (Ґрац), Зальцбурзький університет, Приватний педагогічний університет Лінцської єпархії;

Велика Британія: British Council, Pearson Education;

Німеччина: Ґрайфсвальдський університет ім. Ернста Моріца Арндта, Ерфуртський університет;

Польща: Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський католицький університет, Університет Миколая Коперника в Торуні, Жешувський університет, Полонійна академія у Ченстохові;

Франція: Університет м. Каєн;

Бельгія: Університет прикладних наук VIVES.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100

(03‑24) 41‑04‑74

fuif@dspu.edu.ua