Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Історія факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка розпочалася зі створення в далекому 1940 році Дрогобицького учительського (пізніше, у 1952 році, педагогічного) інституту на базі місцевої гімназії – першого і єдиного у тогочасній Дрогобицькій області закладу вищої освіти. До структури новоствореного інституту вже тоді ввійшов фізико-математичний факультет.

Важлива роль на Факультеті відводиться виховній роботі зі студентами та організації їх культурного дозвілля.

У рамках співпраці з волонтерськими та громадськими організаціями, благодійним фондом «Карітас» студенти Факультету активно займаються гуманітарною місією: проводять збір коштів на лікування воїнів, підтримку Збройних сил України, допомогу дітям-сиротам, малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам, важкохворим людям та ін.

Адміністрація факультету

Столярчук Ігор Дмитрович

Декан факультету

i.stolyarchuk@dspu.edu.ua

З питань навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази

Матурін Юрій Петрович

Заступник декана

yuriy_maturin@dspu.edu.ua

З питань наукової роботи та міжнародної діяльності

Кузик Олег васильович

Заступник декана

olehkuzyk@dspu.edu.ua

З питань навчальної та виховної роботи

Веждел Ярослава Євгенівна

Методист заочної форми навчання

yaroslava.vezhdel@dspu.edu.ua

Вереінова Наталія Олександрівна

Диспетчер факультету

natalia.vereinova@dspu.edu.ua

Лацик Ганна Михайлівна

Секретар деканату

ganna.latsik@dspu.edu.ua

Павловський Юрій Вікторович

Секретар вченої ради факультету

yu_pavlovskyy@dspu.edu.ua

Британ віктор Богданович

Голова профспілкового бюро факультету

vbrytan@dspu.edu.ua

Оршанський Леонід Володимирович

Голова конференції трудового колективу факультету

orshanski@dspu.edu.ua

Спеціальності факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
014 Середня освіта (Інформатика)
015 Професійна освіта (Транспорт) (3 роки навчання)
073 Менеджмент (3 роки навчання)
104 Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)
111 Математика (Комп’ютерна математика)
122 Компʼютерні науки (3 роки навчання)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
014 Середня освіта (Інформатика)
015 Професійна освіта (Транспорт)
073 Менеджмент
104 Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)
122 Компʼютерні науки

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

111 Математика
105 Прикладна фізика та наноматеріали
051 Економіка
015 Професійна освіта

Структура факультету

Завідувач: доцент, кандидат фізико-математичних наук Гольський В. Б.

Завідувач: доцент, кандидат педагогічних наук Війчук Т. І.

Завідувач: професор, доктор педагогічних наук Оршанський Л. В.

Науково-дослідна лабораторія нелінійних давачів імені професора Павла Ковальського

Науково-дослідна лабораторія матеріалів твердотільної мікроелектроніки імені професора Володимира Цмоця

Науково-дослідна лабораторія електронного матеріалознавства

Науково-дослідна лабораторія “Мистецька Бойківщина”

Навчально-наукова лабораторія STEM освіти і робототехніки

Центр зовнішніх звʼязків та інформаційної діяльності

На базі Факультету проводиться велика кількість наукових заходів, частина з яких вже стали традиційними:

  • Міжнародна наукова конференція International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка веде свою історію з 1969 року з республіканської школи-конференції;
  • Міжнародна математична конференція імені проф. В.Я. Скоробогатька, яка проводиться з 1979 року;
  • Міжнародна науково-практична конференція Materials of Scientific and Technical Conference «Laser Technologies. Laser and their Application»;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність»;
  • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем»;
  • Міжнародна науково-практична конференція International Scientific and Practical Conference of the Faculty of Physics, Mathematics, Economics and Innovative Technologies “Current Problems of Modern Science

Розвиток міжнародної діяльності є одним із ключових напрямків роботи факультету.

Викладачі факультету проходять стажування та співпрацюють з кращими університетами Європи та світу, а саме: Університет прикладних наук VIVES  (Бельгія), Університет ISMA  (Латвія), Ризький технічний університет (Латвія), Університет прикладних наук Кельну (Німеччина), Університет Марії Кюрі-Скадовської в Любліні (Польща), Жешівський Університет (Польща), Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти в Кракові (Польща), Міжнародний інститут в Ціттау (Німеччина), Університет гуманітарно-природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Вища школа управління та підприємництва в Валбжиху (Польща), Вища школа готельного бізнесу і туризму в Леску (Польща), Політехнічний інститут Державної вищої професійної школи в Кросно (Польща), Підкарпатська вища школа ім. бл. Кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Польща), Вища школа фінансів та менеджменту у Варшаві (Польща),.

Студенти факультету мають можливість реалізовувати академічні мобільності (семестрове навчання) в університетах Бельгії, Австрії та Польщі.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, м. Дрогобич, 82100

(03244) 3-54-65, +38 (068) 540 9 340

ffmeit@dspu.edu.ua