Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Л. Українки 46, м. Дрогобич, 82100, корпус №4

zag.pedag@dspu.edu.ua

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти – базовий структурний підрозділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У рамках свого професійного функціонування кафедра проводить навчальну, наукову, дослідницьку, виховну, методичну, організаційну та громадську діяльність для забезпечення усіх освітніх програм.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 20 викладачів, з них 7 докторів наук, професорів; 12 кандидатів наук; доцентів; 1 – викладач.

Після відновлення роботи учительського інституту в Дрогобичі до роботи щодо ефективної підготовки учителя активно долучилася кафедра педагогіки, яка була створена в 1940 році.

За весь період існування університету кафедра педагогіки була і залишається невід’ємною складовою закладу.

У різні історичні періоди кафедру очолюють: І.М. Рудченко, В.В. Літянський, П.А. Ляшенко, М.О. Сазонов, Б.Н. Мітюров, Н.М. Павленко, І.В. Комановський, В.М.Роздобудько, М.В. Савчин, О.М. Кобрій, О.І. Вишневський, М.М.Чепіль, Т.І. Пантюк.

Сьогодні кафедра – потужна складова університету, важливий навчально-науковий підрозділ, який провадить роботу щодо вагомих наукових досліджень; продукує важливу і необхідну педагогічну наукову літературу; активно долучається до широкого просвітництва; бере участь у перекваліфікації та підвищенні кваліфікації педагогів; проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії; організовує конференції та освітні форуми різних рівнів всеукраїнського та міжнародного масштабу; визначає стратегію і тактику підготовки педагогів для освітніх закладів різних рівнів; проводить масштабну виховну роботу; активно долучається до процесів вивчення міжнародного досвіду та обміну викладачів та студентів у рамках різних міжнародних програм тощо.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

012 Дошкільна освіта

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

011 Освітні педагогічні науки
012 Дошкільна освіта

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

011 Освітні педагогічні науки
012 Дошкільна освіта

Склад кафедри

Пантюк Тетяна Ігорівна

Завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук

pantiuk@dspu.edu.ua

Чепіль Марія Миронівна

Професор, доктор педагогічних наук

chepilmaria@dspu.edu.ua

Невмержицька Олена Василівна

Професор, доктор педагогічних наук

olena_nevm@dspu.edu.ua

Карпенко Ореста Євгенівна

Професор, доктор педагогічних наук

okarpenko@dspu.edu.ua

Скотна Надія Володимирівна

Професор, доктор філософських наук

o.zhigailo@dspu.edu.ua

Ашиток Надія Іванівна

Професор, доктор філософських наук

ashytni@dspu.edu.ua

Гевко Оксана Іванівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

ohevko@dspu.edu.ua

Городиська Віолета Василівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

vgorodiska@dspu.edu.ua

Дудник Надія Зеновіївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

nadijadudnyk@dspu.edu.ua

Івах Світлана Михайлівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

ivachs@dspu.edu.ua

Калічак Юрій Львович

Доцент, кандидат педагогічних наук

yukalichak@dspu.edu.ua

Паласевич Ірина Львівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

ipalasevich@dspu.edu.ua

Федорович Анна Василівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

afedorovych@dspu.edu.ua

Надім’янова Тетяна Василівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

tanynad@dspu.edu.ua

Ревть Алла Борисівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

a.revt@dspu.edu.ua

Свйонтик Олександра Олександрівна

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

lesyadudnyk@dspu.edu.ua

Яців Оксана Ігорівна

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

yacivoksana@dspu.edu.ua

Береза Світлана Богданівна

Старший викладач

svitlana.bereza@dspu.edu.ua

 • Загальна педагогіка
 • Методика роботи з дитячою книжкою та виразне читання
 • Дошкільна педагогіка
 • Художня праця
 • Практикум з ігрової діяльності
 • Педагогічне партнерство
 • Методика фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку
 • Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Методика ознайомлення дітей дошкільного віку із довкіллям
 • Методика арт-освіти дітей дошкільного віку
 • Робота з дітьми, що мають особливі потреби
 • Педагогіка вищої школи
 • Організація наукових досліджень у галузі дошкільної освіти
 • Організація і управління в дошкільній освіті
 • Технології викладання фахових методик дошкільної освіти
 • Сучасні технології дошкільного виховання
 • Методологія наукових досліджень
 • Інформаційні технології у закладі вищої освіти
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 • Організація управління навчальним процесом у закладі вищої освіти
 • Навчання та виховання дітей різновікових груп
 • Виховання дітей в навчально-виховному комплексі
 • Педагогічна майстерність викладача
 • Педагогіка Марії Монтессорі
 • Технології розв’язування винахідницьких задач
 • Комп’ютерні інформаційні технології в дошкільній освіті
 • Дошкільна педагогіка в іменах
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Практикум з дошкільної педагогіки
 • Педагогічні технології в дошкільній освіті
 • Виховання дітей раннього віку
 • Гендерне виховання дошкільнят
 • Сенсорне виховання дітей дошкільного віку
 • Індивідуальний підхід до дітей у закладах дошкільної освіти
 • Методика організації та проведення свят і розваг у закладі дошкільної освіти
 • Етнопедагогіка
 • Експериментування та конструювання у закладі дошкільної освіти
 • Народна іграшка
 • Дошкільна медіаосвіта
 • Естетотерапія
 • Педагогіка дитячої творчості
 • Казкотерапія
 • Сімейна дошкільна педагогіка
 • Етика та психологія сімейного життя
 • Сучасні напрями в педагогіці
 • Методологія і методи науково-педагогічних досліджень
 • Порівняльна педагогіка
 • Основи педагогічної майстерності
 • Імідж сучасного науковця
 • Технології навчання і виховання
 • Педагогічна аксіологія
 • Моделювання освітніх процесів і систем
 • Сучасні напрями в дошкільній педагогіці
 • Теорія і практика опіки над дітьми
 • Теорія і практика ігрової діяльності
 • Підготовка дитини до школи
 • Порівняльна дошкільна педагогіка

Науково дослідна робота

Українська освіта у контексті європейських інтеграційних процесів

Формування цінностей особистості в європейському освітньому просторі: теорія та практика

Тенденції розвитку освіти в кризових умовах: історія, теорія і практика