Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

Кафедра розпочала свою діяльність в структурі соціально-гуманітарного факультету (нині – факультет історії, педагогіки та психології) 01.09.2000 року. Сьогодні в складі кафедри працює 11 викладачів: 2 доктори наук, професори та 9 – кандидатів педагогічних і психологічних наук, доценти, старші викладачі.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Л. Українки 46, м. Дрогобич

soc.pedag@dspu.edu.ua

Як навчальний підрозділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка кафедра є випусковою з ОПП «Соціальна педагогіка» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота та з ОПП “Інклюзивна освіта” другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Логвиненко Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук

t.logv@dspu.edu.ua

Гук Орест Васильович

Доцент, кандидат педагогічних наук

huk@dspu.edu.ua

Гриник Ігор Миронович

Доцент, кандидат педагогічних наук

ihorhrynyk@dspu.edu.ua

Зубрицький Ігор Ярославович

Доцент, кандидат педагогічних наук

i.zubr@dspu.edu.ua

Смеречак Леся Іванівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

l.smer@dspu.edu.ua

Клим Мар’яна Ігорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

klym@dspu.edu.ua

Ревть Алла Борисівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

a.revt@dspu.edu.ua

Кекош Олег Михайлович

Доцент, кандидат педагогічних наук

oleh.kekosh@dspu.edu.ua

Гринців Мар’яна Василівна

Кандидат психологічних наук, старший викладач

m_hryntsiv@dspu.edu.ua

Гриник Ірина Ярославівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

irynahrynyk@dspu.edu.ua

 • Актуальні питання соціальної педагогіки за рубежем
 • Актуальні питання соціальної роботи
 • Арт-педагогіка в соціально-педагогічній роботі
 • Арт-педагогіка та арт-терапія в роботі з дітьми та молоддю
 • Арттерапія у роботі фахівця з інклюзивної освіти
 • Волонтерська діяльність
 • Вступ до спеціальності “Соціальна робота”
 • Вулична соціальна робота
 • Діяльність асистента вчителя / вихователя в умовах інклюзивного навчання
 • Діяльність міжнародних організацій у соціальній сфері (англійською мовою)
 • Діяльність реабілітаційних центрів для осіб з особливими потребами
 • Діяльність реабілітаційних центрів для осіб з особливими потребами за рубежем
 • Діяльність соціального педагога з формування здорового способу життя
 • Діяльність центрів соціальних служб
 • Документознавство в соціальній роботі
 • Документознавство в соціально-педагогічній роботі
 • Етика соціально-педагогічної діяльності
 • Ігротерапія в роботі соціального педагога
 • Інклюзивна освіта
 • Інклюзивна освіта за рубежем
 • Інноваційні моделі надання освітніх послуг
 • Історія соціальної роботи
 • Комунікативні технології в діяльності соціального педагога
 • Комунікативні технології в діяльності соціального педагога (англійською мовою)
 • Конфліктологія та методи розв’язання конфліктів
 • Корекційна педагогіка
 • Корекційно-реабілітаційна робота з дітьми групи ризику
 • Корекційно-реабілітаційна робота з дітьми з особливими потребами
 • Курсова робота з актуальних проблем соціальної роботи
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Методика організації волонтерських груп
 • Методика організації та проведення тренінгу
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Міжнародна студентська мобільність
 • Нормативні засади соціально-педагогічної діяльності
 • Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
 • Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими потребами
 • Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами
 • Організація медіаосвіти у соціально-педагогічній сфері
 • Основи корекційної педагогіки
 • Основи профорієнтаційної роботи
 • Основи соціально-педагогічних досліджень
 • Основи соціально-правового захисту материнства і дитинства
 • Основи соціально-правового захисту особистості
 • Професійна підготовка фахівців соціальної сфери за рубежем (англійською мовою)
 • Профілактика професійного вигорання соціального педагога
 • Психолого-педагогічна допомога особам, які зазнали насильства
 • Психолого-педагогічна допомого особам, які зазнали жорстокого поводження
 • Рекламні технології в соціальній роботі
 • Саморозвиток та соціалізація особистості
 • Соціалізація особистості з особливими освітніми потребами
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна профілактика
 • Соціальна реабілітація
 • Соціальна робота в громаді
 • Соціальна робота в Україні
 • Соціальна робота з мігрантами
 • Соціальна робота з сім’ями за рубежем
 • Соціальна робота та соціальний захист за рубежем
 • Соціальне виховання
 • Соціальне забезпечення
 • Соціальне проектування
 • Соціальний захист в Україні
 • Соціальний захист населення
 • Соціальний захист населення
 • Соціальний захист осіб з особливими потребами
 • Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами
 • Соціальний супровід клієнта
 • Соціальний супровід сім’ї
 • Соціально-падагогічна профілактика в закладах освіти
 • Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
 • Соціально-педагогічна реабілітація
 • Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля
 • Соціально-педагогічна робота в сфері освіти
 • Соціально-педагогічна робота з дитячими та молодіжними організаціями
 • Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами
 • Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми
 • Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми (англійська мова)
 • Соціально-педагогічна робота з сім’ями в складних життєвих обставинах
 • Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 • Соціально-педагогічне консультування
 • Соціально-правовий захист сім’ї
 • Соціально-правовий захист сім’ї (англійською мовою)
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Сучасні технології корекційного навчання
 • Теорія і практика інклюзивної освіти
 • Теорія та методи соціальної роботи
 • Технології соціально-педагогічної роботи
 • Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах
 • Технології соціально-педагогічної роботи за місцем проживання
 • Тренінг особистісного зростання
 • Філософія соціальної роботи
 • Виробнича практика
 • Виробнича практика з соціальної роботи
 • Виробнича соціально-педагогічна практика
 • Навчальна соціально-орієнтована волонтерська практика

Науково дослідна робота

Напрямом науково-дослідницької діяльності кафедри у 2021-2025 р. є реалізація комплексної наукової теми «Соціально-педагогічна робота з різними категоріями населення в сучасних умовах» (науковий керівник – проф. Т.О. Логвиненко). Викладачі кафедри здійснюють дослідження комплексу сучасних соціально-педагогічних проблем:

 • професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до здійснення профілактичної діяльності у закладах освіти різного рівня (ст. викл. Зубрицький І.Я.);
 • використання арттерапевтичних та артпедагогічних методик у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю ( ст. викл. Гринців М.В.);
 • соціально-педагогічна робота щодо захисту прав дітей та молоді (доц.Гриник І.М.);
 • соціальна опіка дітей в сучасних умовах: вітчизняний і зарубіжний досвід (проф. Логвиненко Т.О.).
 • сучасні питання соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю (доц.Гук О.В.);
 • технології роботи соціального педагога з сім’єю: вітчизняний та зарубіжний досвід (доц. Клим М.І.).
 • підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до здійснення соціального супроводу осіб з обмеженими можливостями (доц. Смеречак Л.І.);
 • соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми (доц. Ревть А.Б.)