Навчально-методичний відділ

Забезпечення функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті; планування, організація, контроль і аналіз освітнього процесу; координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із організаційного, методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу; розробка проєктів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань якості освіти, планування та організації освітнього процесу, науково-методичної та редакційної роботи, ліцензування, акредитації та статистики, стипендіального забезпечення тощо; керівництво організацією усіх видів практики здобувачів вищої освіти.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, головний корпус, каб. 207-208 (у справах студентів каб. 204)

2-20-48

+38(098)48-36-327 (у справах студентів)

nmv@dspu.edu.ua

Основними завданнями
навчально-методичного відділу є

01

Студентам

  • Відрахування, поновлення на навчання, переведення на навчання з інших закладів вищої освіти чи в інші заклади вищої освіти, переведення на навчання за індивідуальним графіком.
  • Скерування на практику.
  • Стипендіальне забезпечення.
  • Оформлення студентських квитків.

02

Викладачам

  • Проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників.
  • Формування обсягів навчальної роботи кафедр.
  • Укладання освітніх програм та навчальних планів.
  • Ліцензування та акредитація освітніх програм.
  • Подання матеріалів на розгляд науково-методичної ради університету.
  • Функціонування освітнього електронного середовища Google Workspace for Education.

Склад відділу

Скварок Юрій Юліанович

Начальник навчально-методичного відділу

y.skvarok@dspu.edu.ua

Загальні питання організації освітнього процесу

Сектор практики

Карпин Анна Василівна

Завідувач виробничої практики

anna.karpyn@dspu.edu.ua

Організації та проведення всіх видів практик студентів

Сектор планування та організації освітнього процесу

Білий Роман Теодорович

Методист вищої категорії

roman.b@edbo.gov.ua

Адміністратор системи ЄДЕБО. Формування та виготовлення документів про здобуту вищу освіту.

Веселовська Олена Миколаївна

Методист вищої категорії

olena.veselovska@dspu.edu.ua

Організація роботи з проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників. Облік штату викладацького складу кафедр університету.

Дубей Надія Анатоліївна

Методист І категорії

nadia.dubei@dspu.edu.ua

Формування електронних баз даних навчальних планів та робочих навчальних планів, обсягів навчальної роботи кафедр на денній формі здобуття освіти.

Конопко Тетяна Володимирівна

Методист ІІ категорії

t.konopko@dspu.edu.ua

Формування електронних баз даних навчальних планів та робочих навчальних планів, обсягів навчальної роботи кафедр на денній формі здобуття освіти.

Кулиняк Іванна Михайлівна

Методист вищої категорії

ivanna.kulynyak@dspu.edu.ua

Формування загального графіка навчального процесу, контроль планування кафедрами навчального навантаження науково-педагогічних працівників. Організація та проведення підсумкової атестації.

Сектор забезпечення якості освіти

Мойко Оксана Степанівна

Методист вищої категорії

o.moiko@dspu.edu.ua

Методично-консультативна допомога з питань ліцензування та акредитації. Координація роботи з підготовки гарантами освітніх програм та робочими групами відомостей про самооцінювання освітніх програм

Заяць Софія Михайлівна

Методист вищої категорії

sofiia.zaiats@dspu.edu.ua

Контроль дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації освітніх програм. Організація та проведення моніторингових досліджень з питань якості освітніх програм та організації освітнього процесу.

Сектор науково-методичної роботи

Савшак Лілія Петрівна

Методист вищої категорії

liliya.savshak@dspu.edu.ua

Підготовка питань та матеріалів на засідання науково-методичної ради університету. Організаційні питання проведення студентських олімпіад та конкурсів.

Лудин Віра Миколаївна

Методист вищої категорії

vira.ludin@dspu.edu.ua

Підготовка питань та матеріалів на засідання науково-методичної ради університету.

Сектор у справах студентів

Лагуш Галина Степанівна

Методист вищої категорії

halyna.lahush@dspu.edu.ua

Рух контингенту студентів денної та заочної форм здобуття освіти. Відрахування, поновлення на навчання. переведення на навчання з інших вузів чи у інші вузи, переведення на навчання за індивідуальним графіком.

Бейба Надія Василівна

Методист вищої категорії

nadiya.beyba@dspu.edu.ua

Питання стипендіального забезпечення студентів.

Шакалець Ольга Юріївна

Методист вищої категорії

olgashakalets@dspu.edu.ua

Формування заліково-екзаменаційних відомостей; робота зі студентськими квитками; статистика контингенту здобувачів вищої освіти

Сектор редакційно-видавничої роботи

Невмержицька Ірина Михайлівна

Провідний редактор

iryna.nevmerzhytzka@dspu.edu.ua

Питання редагування наукової, навчальної, методичної, довідкової та іншої літератури, підготовленої працівниками університету

Лужецька Ольга Ярославівна

Фахівець ІІ категорії

olga.luzhetskka@dspu.edu.ua

Комп’ютерна верстка текстів навчальних і наукових праць та макетування видання

Артимко Ірина Андріївна

Коректор

iryna.artymko@dspu.edu.ua

Коректура текстів навчальних та наукових праць

Сектор цифрового розвитку

Карпин Дмитро Степанович

Методист вищої категорії

dmytro.karpyn@dspu.edu.ua

функціонування освітнього електронного середовища Google Workspace for Education

Посунько Ольга Володимирівна

Фахівець

andrii.posunko@dspu.edu.ua

Адміністрування системи Google Workspace for Education Fundamentals адміністрування та наповнення інформаційного ресурсу університету

Тимчук Остап Володимирович

Секретар

ostaptymchuk@dspu.edu.ua

Підтримка системи управління університету

Google Drive Folder Contents
Документи університету, які регламентують освітній процес
Внутрішня система забезпечення якості освіти
Ліцензування та акредитація
Практична підготовка здобувачів вищої освіти
Стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors