Кафедра зарубіжної літератури та полоністики

Кафедра зарубіжної літератури та полоністики утворена внаслідок реорганізації трьох кафедр у 2022 році.Навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професори, доктори наук:  Галина  Сабат, Леся-Рома Кравченко; 7 доцентів, кандидатів наук:  Віра Меньок, Василь  Зварич, Наталія Лазірко, Мирослава Іванишин, Марія Зелінська, Ганна Іваночко, Любомира Айзенбарт; 2 старших викладачі:  Руслана Манько, Оксана Яворська і лаборант – Наталія  Олексин.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, 82100

zar.lit@dspu.edu.ua

Від початку заснування Дрогобицького педагогічного інституту (1940) викладання української та зарубіжної літератури забезпечувала об’єднана кафедра літератури, якою керував ст. в. Микола Домницький. У 1954 р. відбувся поділ кафедри на дві самостійні структурні одиниці. Новоутворену навчально-освітню структуру, члени якої викладали зарубіжну літературу, очолив доц. Євген Черницький. Після нього 10 років кафедрою, яка мала назву «Кафедра російської та зарубіжної літератури», керував доц. Віктор Аудерський. На початку 1970-х років кафедру очолила проф. Людмила Краснова. Тривалий період завідувачем кафедри був доц. Й. Трофімов. В середині 80-х років кафедрою керувала доц. Л. Нікольська, після неї – проф. Марк Ґольберґ. За керівництва проф. Ґольберґа кафедра отримала назву «Світової літератури». У вересні 1992 р. завідувачем кафедри став доц. Мирон Борецький. У лютому 1999 року філологічний осередок очолила проф. Леся-Рома Кравченко. За її діяльності кафедру об’єднано з кафедрою слов’янських мов, завідувачкою якої була доц. Олена Куцик, і перейменовано на «Кафедру світової літератури та славістики». Після структурної реорганізації, проведеної в університеті 2022 р., кафедра має назву «Зарубіжної літератури та полоністики», її очолює проф. Галина Сабат.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Сабат Галина Петрівна

Завідувач кафедри, професор, доктор філологічних наук

h.sabat@dspu.edu.ua

Кравченко Леся Степанівна

Професор, доктор філологічних наук

lesya_kravchenko58@dspu.edu.ua

Меньок Віра Володимирівна

Доцент, кандидат філологічних наук

polcetntrum@dspu.edu.ua

Зварич Василь Захарович

Доцент, кандидат філологічних наук

z_v_z@dspu.edu.ua

Іваночко Ганна Остапівна

Доцент, кандидат філологічних наук

ivanoczko_ania@dspu.edu.ua

Зелінська Марія Зенонівна

Доцент, кандидат філологічних наук

mariazielinska23@dspu.edu.ua

Лазірко Наталія Орестівна

Доцент, кандидат філологічних наук

lazirkonatalka@dspu.edu.ua

Іванишин Мирослава Володимирівна

Доцент, кандидат філологічних наук

miropetra@dspu.edu.ua

Айзенбарт Любомира Михайлівна

Доцент, кандидат філологічних наук

liubomyra.ayzen@dspu.edu.ua

Манько Руслана Михайлівна

Старший викладач

ruslana_manko@dspu.edu.ua

Яворська Оксана Михайлівна

Старший викладач

yavorskoks@dspu.edu.ua

Вступ до літературознавства; історія зарубіжної літератури: Антична література, Середні віки і Відродження, ХVІІ-ХVІIІ століття, Романтизм, Реалізм, кін. ХІХ – поч. ХХ ст., література ХХ ст.; методика навчання зарубіжної літератури; методика навчання зарубіжної літератури в закладах фахової вищої, передвищої освіти; історія польської літератури; країнознавство Польщі; методика навчання польської мови; методика навчання польської мови в закладах фахової вищої освіти; методика навчання польської літератури; сучасна польська мова; польський літературний постмодерн; сучасна польська літературна критика; практикум з польської мови; теорія перекладознавства, основи герменевтики, основні школи та напрямки в польському мовознавстві, актуальні питання поетики та естетики літературного твору, сучасні проблеми стилістики польської мови, актуальні питання історії польської мови, новітні тенденції в сучасному літературному процесі, основні проблеми транслятології, польський літературний модерн, контрастивна граматика польської мови та ін.

Науково дослідна робота

Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації

Термін виконання теми: 2021-2025 рр.
Керівник: Кравченко Леся-Рома Степанівна – доктор філологічних наук, професор