Навчально-наукова лабораторія теоретико-методологічних проблем літературознавства

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич

ukr.lit@dspu.edu.ua

Іванишин Петро Васильович

Керівник лабораторії, доктор філологічних наук, професор

pivanyshyn@dspu.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методологічна лабораторія з проблем дослідження літературознавства» (НДЛ ТМЛ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) № 406 від „1” вересня 2011 р. з метою:
– підвищення якості літературознавчої освіти у вищих педагогічних навчальних закладах, а через виховання педагогів-філологів – й у середній школі;
⦁ налагодження літературознавчої співпраці з науковими центрами України та світу;
⦁ наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу студентів.
Головними завданнями лабораторії є:
– методологічне забезпечення вивчення міжлітературних зв’язків;
– теоретичне обґрунтування герменевтичної інтерпретації актуальних науково-літературних проблем, в тому числі й тих, що визначають обличчя новітньої освіти;
– тлумачення компаративних зв’язків між літературами слов’янського світу в аспектах їхніх ментальних, цивілізаційних та культурних взаємодій і взаємовпливів;
– теоретичне вивчення, реінтерпретація, фахове коментування та публікації маловідомих праць світового та українського літературознавства;
– теоретико-методологічне опрацювання посібників, підручників, словників із літературознавчого циклу для вищої та середньої школи;
– організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, присвячених теоретичним і методологічним проблемам вивчення літератури, із залученням вчителів середньої школи та студентів.

Документи

Google Drive Folder Contents