кафедра української мови

Кафедра української мови – базовий структурний підрозділ факультету української та іноземної філології. Професорсько-викладацький склад кафедри української мови – 13 викладачів, з них: 4 докторів наук, професорів (Віра Котович, Оксана Кушлик, Петро Мацьків, Ярослав Яремко), 9 кандидатів наук, доцентів (Уляна Галів, Леся Легка, Любов Мельник, Михайло Паночко, Ірина Патен, Степан Сеньків, Лілія Соболь, Марія Стецик, Галина Філь).

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 36, м. Дрогобич, 82100, корпус №4

ukr.mova@dspu.edu.ua

Кафедра української мови заснована 1952 р. Її завідувачем став Клавдій Яскевич, один із перших і найвідоміших учених-полоністів. Упродовж 1952–1955 рр. об’єднану кафедру української мови та літератури очолив Євген Дмитровський, автор ґрунтовних навчально-методичних праць для вищої школи, а в 1955–1960 рр. – Микола Домницький, відомий дослідник українського літературного процесу другої половини ХХ ст. Надалі завідувачами кафедри української мови були: д. філол. н., проф. Гаврило Шило (1961–1974 рр.) – діалектолог, автор робіт із фонології та порівняльної граматики слов’янських мов; к. філол. н., доц. Клавдій Яскевич (1974–1979 рр.); к. філол. н., доц. Іванна Уздиган (1979–1983 рр.) – авторитетна дослідниця українського прислівника, співавторка широко відомого підручника «Сучасна українська мова», багаторічна проректорка нашого університету; к. філол. н., доц. Михайло Паночко (1983–1987 рр.) – дослідник української спортивної лексики, укладач «Словника-довідника слів із літерою Ґ». У 1987–1988 рр. кафедру української мови та кафедру української літератури знову об’єднали. Відтоді нею, а з 1988 р. упродовж тридцяти років кафедрою української мови керував д. філол. н., проф. Василь Винницький – відомий український акцентолог, автор монографій «Наголос у сучасній українській мові» (1984); «Українська акцентна система: становлення, розвиток» (2002). У 2018–2022 рр. завідувачем кафедри був нинішній декан факультету української та іноземної філології, д. філол. н., проф. Петро Мацьків, сфера мовознавчих зацікавлень якого – релігійний дискурс української мови. З лютого 2022 року кафедру української мови очолила д. філол. н., проф. Віра Котович, дослідниця ойконімного простору України в ономастичному та лінгвокультурологічному аспектах.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Котович Віра Василівна

Завідувач кафедри, професор, доктор філологічних наук

virakotovych@dspu.edu.ua

Мацьків Петро Васильович

Професор, доктор філологічних наук

matskiv_petro@dspu.edu.ua

Кушлик Оксана Павлівна

Професор, доктор філологічних наук

Kush_oks@dspu.edu.ua

Яремко Ярослав Петрович

Професор, доктор філологічних наук

yaremkoyar@dspu.edu.ua

Філь Галина Олександрівна

Доцент, кандидат філологічних наук

filgalina1955@dspu.edu.ua

Стецик Марія Степанівна

Доцент, кандидат філологічних наук

Marija.stetsyk@dspu.edu.ua

Сеньків Степан Степанович

Доцент, кандидат філологічних наук

senkivsddpu@dspu.edu.ua

Галів Уляна Богданівна

Доцент, кандидат філологічних наук

ulanahaliv@dspu.edu.ua

Паночко Михайло Михайлович

Доцент, кандидат філологічних наук

panochkoMM@dspu.edu.ua

Легка Леся Іванівна

Доцент, кандидат філологічних наук

lesya5987@dspu.edu.ua

Мельник Любов Богданівна

Доцент, кандидат філологічних наук

lyubov.melnik.73@dspu.edu.ua

Патен Ірина Михайлівна

Доцент, кандидат філологічних наук

Pateniryna@dspu.edu.ua

Соболь Лілія Ігорівна

Доцент, кандидат філологічних наук

lilia.sobol@dspu.edu.ua

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

 • Вступ до мовознавства
 • Практикум з української мови
 • Iсторiя української мови
 • Сучасна українська літературна мова
 • Лiнгвiстичний аналiз тексту
 • Стилістика української мови
 • Методика навчання української мови
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи комунікативної лінгвістики
 • Історична граматика української мови
 • Загальне мовознавство
 • Дiалектологiя української мови
 • Семантико-синтаксичний аналіз речення


Другий (магістерський рівень) вищої освіти: 

 • Актуальні напрямки лінгвістики
 • Історія української мови
 • Вступ до слов’янської філології
 • Методика навчання української мови і літератури
 • Методика викладання української мови у закладах фахової передвищої освіти
 • Лінгвістична інтерпретація художнього тексту
 • Основи термінознавства
 • Складні випадки аналiзу синтаксичних конструкцій
 • Проблемні питання синтаксису української мови
 • Мовотворчість Ліни Костенко

Науково дослідна робота

Пріоритетний напрям наукових досліджень кафедри відповідно до Закону України «Фундаментальні  наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та  сталого розвитку суспільства і держави».

Тема НДР кафедри

«Українська мовна картина світу: етнолінгвістичний, культурологічний виміри» (термін виконання – 2024–2028 рр., керівник – проф. Віра Котович)