Кафедра Практики англійської мови і методики її навчання

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література, 014 Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література, 035 «Філологія. (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», 014 Середня освіта (Українська мова і література), 013 Початкова освіта та англійська мова.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич

prakt.angl@dspu.edu.ua

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література, 014 Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література, 035 «Філологія. (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», 014 Середня освіта (Українська мова і література), 013 Початкова освіта та англійська мова.
Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», 014 Середня освіта «(Німецька мова та зарубіжна література)», Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 013 Початкова освіта та англійська мова.
Кафедра практики англійської мови і методики її навчання виникла на основі об’єднання кафедри практики англійської мови, кафедри порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов та кафедри мовної і міжкультурної комунікації інституту іноземних мов.
Історія кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов розпочалася 1992 року. На підставі рішення вченої ради Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка на факультеті іноземних мов на базі кафедри іноземних мов та кафедри англійської мови було створено кафедру другої іноземної мови. Надалі у зв’язку з реорганізацією факультету у 2001 р. на базі кафедри другої іноземної мови було створено кафедру методики викладання іноземних мов, яку у 2014 р. перейменовано на кафедру порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. Упродовж усіх років існування кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна.
Кафедра мовної і міжкультурної комунікації постала у 2010 р. на базі кафедри іноземних мов та компаративістики. У різні часи її очолювали доценти Мних Роман Володимирович, Прима Любов Олексіївна, Палиця Галина Степанівна, професор Космеда Тетяна Анатоліївна, а в останній каденції – кандидат педагогічних наук, доцент Павлішак Оксана Романівна. Кафедри здійснювала викладання дисциплін з польської філології в інституті іноземних мов, а також усіх іноземних мов на нефілологічних факультетах університету.
Кафедра практики англійської мови була створена у 2000 році. Завідувачем кафедри було обрано кандидата філологічних наук, доцента Дацюк Любов Степанівну. У 2006–2016 роках кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Бойчук Наталія Василівна, з 2016 року – кандидат філологічних наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна.
З вересня 2022 до січня 2023 року тимчасово виконувачем обов’язків завідувача об’єднаної кафедри практики англійської мови і методики її навчання було призначено професора, доктора педагогічних наук Кеміня Володимира Петровича. З 1 січня 2023 року очільником кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Сліпецька Віра Дмитрівна.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями:

014 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література
014 Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література
035 «Філологія. (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»
014 Середня освіта (Українська мова і література)
013 Початкова освіта та англійська мова.

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна  література)»
014 Середня освіта «(Німецька мова та зарубіжна література)», Середня освіта (Мова і література (польська, англійська))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
013 Початкова освіта та англійська мова.

Склад кафедри

Сліпецька Віра Дмитрівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук

v.slipetska@dspu.edu.ua

Кемінь Володимир Петрович

доктор педагогічних наук, професор

volodymyrkem@dspu.edu.ua

Сирко Ірина Мирославівна

Доцент, кандидат філологічних наук

irynasyrko@dspu.edu.ua

Чобанюк Марія Миколаївна

Доцент, кандидат філологічних наук

mariyachobanyuk@dspu.edu.ua

Гутиряк Оксана Ігорівна

Доцент, кандидат філологічних наук

hutyryak@dspu.edu.ua

Кемінь Галина Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

keminjhelen@dspu.edu.ua

Тимчук Олена Тихонівна

Доцент, кандидат філологічних наук

olenatymchuk5@dspu.edu.ua

Сосяк Мирослава Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

miroslava.sosyak@dspu.edu.ua

Задільська Галина Миколаївна

Доцент, кандидат філологічних наук

halyna.zadil@dspu.edu.ua

Федурко Оксана Миронівна

Доцент, кандидат філологічних наук

fedurko19@dspu.edu.ua

Пристай Галина Василівна

Доцент, кандидат філологічних наук

hprystai@dspu.edu.ua

Гамерська Ірина Ігорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

ihamerska@dspu.edu.ua

Хомишак Оксана Богданівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

khomyshak@dspu.edu.ua

Зимомря Мирослава Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

zimok@dspu.edu.ua

Соболь Лілія Ігорівна

Доцент, кандидат філологічних наук

lilia.sobol@dspu.edu.ua

Погоріла Анна Ігорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

pohorilaanna@dspu.edu.ua

Ступницька Галина Ігорівна

Доцент, кандидат філологічних наук

halynastupnytska@dspu.edu.ua

Савченко Оксана Орестівна

Доцент, кандидат філологічних наук

okspost12@dspu.edu.ua

Гулич Марія Миколаївна

Доцент, кандидат філологічних наук

petroy1@dspu.edu.ua

Овчаренко Лілія Романівна

Старший викладач, кандидат філологічних наук

liliov3355@dspu.edu.ua

Сенечко Наталія Тарасівна

Старший лаборант

prakt.angl@dspu.edu.ua

 1. Практика усного і писемного англійського мовлення
 2. Практична фонетика англійської мови
 3. Практична граматика англійської мови
 4. Практичний курс англійської мови
 5. Література Великої Британії
 6. Ділова англійська мова
 7. Комунікативна граматика англійської мови
 8. Англійська мова за рівнями (А1, А2, В1, В2)
 9. Шкільний курс англiйської мови та методика її навчання
 10. Методика викладання англійської мови у закладах фахової передвищої, вищої освіти
 11. Методика викладання англiйської мови у закладах середньої освiти III ступеня
 12. Методика навчання англійської мови
 13. Етноорієнтована методика навчання англійської мови
 14. Усне та писемне англійське мовлення у початкових класах
 15. Англійська література для дітей підліткового та старшого шкільного віку
 16. Англiйська лiтература для дiтей молодшого шкiльного вiку
 17. Аналітичне читання англомовних тектів
 18. Лінгводидактика
 19. Основи теорії мовної комунікації
 20. Iноземна мова i мiжкультурна комунікація
 21. Міжкультурна компетенція учнів початкових класів на уроках англійської мови
 22. Нові підходи у навчанні англійської мови у початковій школі
 23. Теоретичний курс англiйської мови
 24. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 25. Історiя англiйської мови
 26. Країнознавство Великої Британiї
 27. Лексикологiя англiйської мови
 28. Іноземна мова (англійська)
 29. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 30. Ділова іноземна мова (англійська)
 31. Практикум з іноземної мови
 32. Англійська мова у галузі інформаційних технологій
 33. Англійська мова та міжкультурна комунікація

Науково дослідна робота

Системно-функційні та когнітивно-прагматичні аспекти дослідження англійської мови у вимірі міжкультурної комунікації

Термін виконання: 2020–2024 рр.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна.

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур

Термін виконання: 2021–2025 рр.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Овчаренко Лілія Романівна.