Кафедра німецької та французької мов і методики їх навчання

Кафедра німецької та французької мов і методики їх навчання постала у 2022 році на основі об’єднання кафедри практики німецької мови і кафедри романської філології та компаративістики колишнього Інституту іноземних мов.
Загалом в університеті спеціальність “Німецька мова” існує від 1963 року, а спеціальність “Французька мова” – від 1967 року.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич

nim.franc@dspu.edu.ua

Кафедра німецької та французької мов і методики їх навчання забезпечує викладання теоретичних і практичних дисциплін з німецької та французької філології на всіх рівнях вищої освіти.

У навчальній діяльності колектив кафедри ґарантує своїм студентам здобуття ґрунтових знань завдяки поєднанню традиційних і новітніх освітніх технологій, зокрема використанню сучасних ТЗН, мультимедіа, автентичних підручників.

На міжнародній арені кафедрою підписано партнерські угоди з 6 університетами: Відень, Іннсбрук, Зальцбурґ, Ґрац, Лінц (Австрія) та Ґрайфсвальд (Німеччина), що дає змогу студентам навчатись паралельно за кордоном за програмою академічної мобільності Erasmus+.

Позанавчальна діяльність студентів забезпечується двома науковими гуртками, що діють на кафедрі, а також культурним співробітництвом з Австрійською бібліотекою та Центром українсько-австрійської співпраці.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Лопушанський Василь Михайлович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат психологічних наук

w_lopuschanskyj@dspu.edu.ua

Радченко Олег Анатолійович

Доцент, кандидат філологічних наук

Olehradchenko@dspu.edu.ua

Каракевич Роксоляна Орестівна

Доцент, кандидат філологічних наук

roksolana3107@dspu.edu.ua

Намачинська Галина Ярославівна

Доцент, кандидат філологічних наук

fokysnam@dspu.edu.ua

Шевців Галина Михайлівна

Старший викладач, кандидат філологічних наук

powersoftshar@dspu.edu.ua

Сивик Оксана Анатоліївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

ksenja241983@dspu.edu.ua

Гоцинець Ірина Львівна

Доцент, кандидат філологічних наук

iryna0607@dspu.edu.ua

Мелех Галина Богданівна

Доцент, кандидат філологічних наук

Melekhhelen@dspu.edu.ua

Винарчик Марія Петрівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

vynarchyk.m@dspu.edu.ua

Богданович Наталія Іванівна

Старший лаборант

nim.franc@dspu.edu.ua

Новини кафедри

  • Основи наукових досліджень; латинська мова; іноземна мова (німецька); іноземна мова (французька); іноземна мова за професійним спрямуванням.
  • Практика усного і писемного німецького мовлення; практична фонетика німецької мови; практична граматика німецької мови; практичний курс німецької мови; історія німецької мови; лексикологія німецької мови; стилістика та інтерпретація німецького тексту; теоретична граматика німецької мови; теоретична фонетика німецької мови; шкільний курс німецької мови та методика її навчання; вступ до германського мовознавства; література Німеччини та Австрії; країнознавство Німеччини та Австрії; лінгвокраїнознавство Німеччини та Австрії; ділова німецька мова; німецька мова за рівнями; комунікативна граматика німецької мови; культура усного і писемного німецького мовлення; порівняльна типологія німецької та української мов; методика викладання німецької мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня; теорія і практика перекладу (німецька мова); загальнотеоретичний курс німецької мови; аналітичне читання німецькомовних текстів (В2); практикум з німецькомовної комунікації; техніка перекладу з німецької мови; техніка усного перекладу (німецька мова).
  • Практика усного і писемного французького мовлення; практичний курс французької мови; історія французької мови; лексикологія французької мови мови; стилістика та інтерпретація французького тексту; теоретична граматика французької мови; теоретична фонетика французької мови; шкільний курс французької мови та методика її навчання; вступ до романського мовознавства; література Франції; країнознавство Франції; лінгвокраїнознавство Франції; ділова французька мова; французька мова за рівнями; комунікативна граматика французької мови; методика викладання французької мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня; загальнотеоретичний курс французької мови; аналітичне читання франкомовних текстів (В2).

Науково дослідна робота

Німецькомовний і франкомовний світ та Україна: філологічний та педагогічний дискурс

Термін виконання теми: 2023–2027 рр.
Керівник: кандидат філологічних наук, доцент Радченко Олег Анатолійович