Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

На кафедрі працює: 2 доктори наук ( 1 педагогічних, 1 медичних), 1 професор, 1 кандидат педагогічних наук, 2 кандидати медичних наук, 2 кандидати наук з фізичного виховання та спорту, 5 доцентів, 8 старших викладачів, 2 викладачі.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, Дрогобич, 82100

fiz.terap@dspu.edu.ua

Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007 р. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації. З 1 вересня 2019 року кафедру перейменовано в кафедру фізичної терапії, ерготерапії (наказ №286 від 29.08.2019 р.) За наказом ректора №154 від 19.05.22 назва кафедри «Фізична терапія, ерготерапія та здоров’»

Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації; кафедра фзичної терапії. ерготерапії.

Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович, д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович, к. мед. н., доц. Закаляк Наталія Романівна

Кафедра забезпечує підготовку кваліфікованих спеціалістів у галузі знань

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія
227 Терапія та реабілітація
         Спеціалізація: 227.1 Фізична терапія
         Спеціалізація: 227.2 Ерготерапія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія
         Спеціалізація: 227.1 Фізична терапія
227 Терапія та реабілітація
         Спеціалізація: 227.1 Фізична терапія

Склад кафедри

Кондрацька Галина Дмитрівна

Завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук

kondratska_halyna@dspu.edu.ua

Закаляк Наталія Романівна

Доцент, кандидат медичних наук

zakalyak_nataliya@dspu.edu.ua

Ружило Софія Василівна

Доцент, доктор медичних наук

rysulo_sof@dspu.edu.ua

Соколов Констянтин Миколайович

Доцент, кандидат медичних наук

socol_kost@dspu.edu.ua

Волошин Олена Романівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

olenavoloshyn@dspu.edu.ua

Герасименко Олександр Сергійович

Доцент, кандидат фіз. вих. та спорту

gerasymenko_oleksandr@dspu.edu.ua

Слімаковський Олег Васильович

Доцент, кандидат фіз. вих. та спорту

oleg25071963@dspu.edu.ua

Рогаля Юрій Львович

Старший викладач

rogala@dspu.edu.ua

Масний Олег Олегович

Старший викладач

masnyj_oleg@dspu.edu.ua

Максим’як Ярослава Орестівна

Старший викладач

slavamaks71@dspu.edu.ua

Малетич Надія Богданівна

Старший викладач

nadiamaletich75@dspu.edu.ua

Кушнір Роман Григорович

Старший викладач

romankushnir@dspu.edu.ua

Максим’як Василь Мирославович

Старший викладач

vasylmaksymiak@dspu.edu.ua

Борисевич Леся Василівна

Старший викладач

borysevychlesia@dspu.edu.ua

Фігура Оксана Андріївна

Викладач

figura_oksana@dspu.edu.ua

Фещак Катерина Володимирівна

Викладач

katerina.feshchak@dspu.edu.ua

 • Фізична реабілітація при легкій черепно-мозковій травмі
 • Планування і документування реабілітаційного процесу за МКФ
 • Догляд за хворими з елементами фiзичної реабiлiтацiї
 • Вступ у спеціальність
 • Гiгiєна занять фiзичними вправами та основи рацiонального харчування
 • Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
 • Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
 • Обстеження, методи оцiнки та контролю при порушеннi дiяльностi нервової системи
 • Обстеження, методи оцiнки та контролю при порушеннi дiяльностi опорно-рухового апарату
 • Органiзацiя та методика спортивно-туристичної роботи
 • Основи наукових дослiджень
 • Основи фiзичної терапiї та ерготерапiї
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Психомоторний розвиток
 • Терапевтичнi вправи
 • Фiзична терапiя та ерготерапiя при порушеннях дiяльностi нервової системи
 • Фiзична терапiя та ерготерапiя при порушеннях дiяльностi опорно-рухового апарату
 • Фiзична терапiя та ерготерапiя у педіатрії
 • Фiзичне виховання
 • Фiзичне виховання (англiйською мовою)
 • Фізична терапія при травмі та політравмі
 • Фізична терапія та ерготерапія в геронтології і геріатрії
 • Теорiя i методика оздоровчого туризму
 • Основи дiагностичних дослiджень у фiзичнiй терапiї та ерготерапiї
 • Функціональна діагностика
 • Лікувально-реабілітаційний масаж
 • Основи фiзiотерапiї
 • Масаж
 •  Масаж у педіатрії
 • Масаж у педіатрії (англiйською мовою)
 • Професійно-прикладна фiзична підготовка у профільних класах
 • Туризм
 • Долікарська допомога при невідкладних станах
 • Загальна теорiя пiдготовки спортсменiв
 • Курортологiя та фiзiотерапiя (англiйською мовою)
 • Навчальна ознайомлювальна клiнiчна практика
 • Основи неврологiї та нейрохiрургiї (за професiйним спрямування)
 • Основи травматологiї та ортопедiї (за професiйним спрямуванням)
 • Фiзична терапiя при порушеннях дiяльностi внутрiшнiх органiв
 • Фiзична терапiя у клiнiцi внутрiшнiх хвороб
 • Фізіобальнеотерапія при порушенні діяльності кардіреспіраторної системи і опорно-рухового апарату
 • Фізична терапія при ампутаціях кінцівок
 • Фізична терапія при хірургічних захворюваннях
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішнiх органів
 • Клiнічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи
 • Клiнічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності серцево-судинної  i дихальної системи
 • Клiнічна практика з фізичної терапії при порушенні діяльності кардiореспiраторної системи
 • Клiнічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату
 • Клiнiчна практика з фiзичної терапiї

Науково дослідна робота

Новітні технології у сфері фізичної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності для досягнення і підтримання оптимального рівня їх функціонування

Лабораторії

Навчально-наукова лабораторія ерготерапії та фізичної терапії кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

Науково – дослідна лабораторія теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я людини при кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

Освітні програми модернізовані у відповідності до нових стандартів, у яких 65 % навчальних дисциплін забезпечують оволодіння студентами спеціальними (фаховими) компетентностями. Практичні заняття зі студентами проводяться в лабораторіях новоствореного навчально-практичного центру із сучасним обладнанням з ерготерапії та фізичної терапії, придбаним  за кошти Європейського Союзу завдяки участі  університету в реалізації міжнародного проекту Еразмус+ UKROTHE «Створення нової освітньої програми з ерготерапії».

Студенти проходять  клінічні практики з фізичної терапії та ерготерапії обсягом 54 кредити (36 тижнів – 1/6 тривалості всього навчання) на базах практики в Україні та за кордоном: Ребілітаційний центр «Модричі» (Трускавець), «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного Комітету спорту інвалідів України, Міжнародна реабілітаційна клініка професора Козявкіна, відділення відновного лікування КНП “Дрогобицька мiська  лiкарня №1”, закордонні реабілітаційні центри «AXIS» і «ADELI» (Словаччина), « SAREMA»( Чехія) та інші.

На факультеті здоров’я людини та природничих наук активно здійснюється міжнародна співпраця з бельгійським Університетом прикладних наук VIVES (Бельгія), Політехнічним інститутом Порто (Португалія).  Декілька років поспіль наші студенти проходять  семестрове навчання в Університеті прикладних наук VIVES (м. Брюге, Бельгія).

Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на розробку науково-методичних засад застосування фізичної терапії та ерготерапії у реабілітаційному процесі осіб з порушеннями життєдіяльності внаслідок захворювань, травм чи вродженої патології, з метою підвищення їх функціонування, незалежності, інтеграції в суспільство та забезпечення належного рівня якості життя. Професорсько-викладацький склад вивчає світовий досвід надання реабілітаційної допомоги особам з обмеженнями життєдіяльності та здоров’я; висвітлює сфери терапевтичного впливу реабілітологів, фізичних терапевтів і ерготерапевтів у реабілітаційно-відновному процесі; досліджує роль новітніх технологій у сфері фізичної терапії та ерготерапії.

За результатами своїх досліджень НПП кафедри публікують наукову та навчально-методичну продукцію (підручники, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science, Scopus), а також апробують наукові ідеї студентів.

Викладачі кафедри беруть участь у академічний мобільність в рамках реалізації Міжнародного проекту Erasmus+ KA2 «Developing an Occupational Therapy study programme in Ukraine» / Розвиток навчальної програми з ерготерапії в Україні) (Erasmus+ program No. 609589-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP).