Кафедра технологічної та професійної освіти

На кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівників, з них: 2 доктори наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, Дрогобич 82100

tpo@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри – 1991 р.

Кафедра технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва  й кафедри машинознавства та основ технологій.

Попередні назви кафедр – методики та історії народних художніх промислів (1991 – 2000 рр.); декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну (2000 – 2009 рр.); методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 – 2017 рр.).

На усіх ступенях вищої освіти кафедра є випусковою для таких спеціальностей (освітніх програм):

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

«014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

«015 Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)»

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

015 Професійна освіта

Склад кафедри

Оршанський Леонід Володимирович

Завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук

orshanski@dspu.edu.ua

Нищак Іван Дмитрович

Професор, доктор педагогічних наук

nyshchak@dspu.edu.ua

Мельник Галина Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

melnyk.galyna.m@dspu.edu.ua

Павловський Юрій Вікторович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

yu_pavlovskyy@dspu.edu.ua

Пагута Мирослав Вікторович

Доцент, кандидат педагогічних наук

miroslav06@dspu.edu.ua

Попович Володимир Дмитрович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

vpopovych@dspu.edu.ua

Скварок Юрій Юліанович

Доцент, кандидат технічних наук

y.skvarok@dspu.edu.ua

Матвісів Ярослав Ярославович

Старший викладач, Кандидат педагогічних наук

YaroslavMatvisiv@dspu.edu.ua

Ліщинська-Кравець Галина Львівна

Старший викладач

galina.2020.kyiv@dspu.edu.ua

Спеціальність «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. Сучасні матеріали в техніці. Технічна механіка. Різання матеріалів, верстати та інструменти. Електротехніка та електроніка. Електромонтажний практикум. Основи теплотехніки та гідравліки. Автомобілі. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Охорона праці в освіті. Креслення. Комп’ютерна графіка. Практикум з комп’ютерної графіки. Системи автоматизованого проектування. Основи ергономіки. Технічна естетика. Технологічний практикум. Декоративно-ужиткове мистецтво. Технологія побутової діяльності та самообслуговування. Основи домашнього господарювання. Технічна творчість учнів. Матеріалознавство швейного виробництва. Історія костюму. Обладнання швейного виробництва. Проектування швейних виробів. Етнодизайн одягу.  Моделювання і художнє оформлення одягу. Технологія приготування їжі. Товарознавство харчових продуктів. Основи теорії технологічної освіти. Методика навчання технологій. Методика професійного навчання. Методика навчання креслення. Теорія і методика позашкільної освіти. Теорія і методика профорієнтаційної роботи. Основи наукових досліджень. Методологія наукових досліджень. Педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти.

Спеціальність «015 Професійна освіта (Транспорт. Обслуговування та ремонт автомобілів)»: Автомобільні експлуатаційні матеріали. Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання. Гідравліка. Деталі машин. Діагностика автомобіля. Електричне та електронне обладнання автомобіля. Електротехніка та електроніка. Інженерна та комп’ютерна графіка. Інформаційні технології в освіті. Конструкція автомобіля. Матеріалознавство. Опір матеріалів. Організація ТО та ремонту автомобілів. Основи надійності і довговічності машин. Основи наукових досліджень. Охорона праці та цивільний захист. Професійна педагогіка. Ремонт автомобіля. Теоретична механіка. Теорія автомобіля. Теорія і методика професійного навчання. Теорія механізмів і машин. Теорія та метод виховної роботи у ПТНЗ. Теплотехніка. Технічне обслуговування автомобіля. Технологія конструкційних матеріалів.

Науково дослідна робота

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності

науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Оршанський Леонід Володимирович

Комплексне дослідження фізичних властивостей монокристалічних матеріалів на основі телуриду кадмію, легованих галогенами та перехідними металами

науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Попович Володимир Дмитрович

Лабораторії

Навчально-наукова лабораторія «Мистецька Бойківщина»

Навчальна лабораторія
різання матеріалів

Навчальна лабораторія електротехніки та електроніки

Навчальна лабораторія
технічної механіки

Навчальна лабораторія гідравліки та теплотехніки

Навчальна лабораторія
матеріалознавства та ТКМ

Навчальна лабораторія
автотракторних двигунів

Навчальна лабораторія
автотракторних шасі

Навчальна лабораторія технології
побутової діяльності

Навчальна лабораторія
художнього проєктування

Навчальна лабораторія теорії і методики трудового навчання

Навчальна лабораторія технології приготування їжі

Навчальна лабораторія технічної творчості учнів