Кафедра математики та економіки

Кафедра утворилась у 2023 році шляхом злиття двох кафедр «Математики» та «Економіки та менеджменту»

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, каб. 59, м. Дрогобич, 82100

matem.ekon@dspu.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступенів вищої освіти бакалавр, магістр,доктор філософії за спеціальностями:

  • 014 Середня освіта (Математика)
  • 051 Економіка
  • 073 Менеджмент
  • 111 Математика

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступенів вищої освіти бакалавр, магістр,доктор філософії за спеціальностями

014 Середня освіта (Математика)
051 Економіка

073 Менеджмент
111 Математика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Математика)
051 Економіка

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

073 Менеджмент
111 Математика

Склад кафедри

Війчук Тарас Іванович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

taras.viychuk@dspu.edu.ua

Кишакевич Богдан Юрійович

Професор, доктор економічних наук

bkyshakevych@dspu.edu.ua

Рибчук Анатолій Васильович

Професор, доктор економічних наук

rav957@dspu.edu.ua

Свінцов Олександр Миколайович

Професор, доктор економічних наук

svincovom@dspu.edu.ua

Дільний Володимир Миколайович

Професор, доктор фізико-математичних наук

v.dilnyi@dspu.edu.ua

Квасній Любов Григорівна

Доцент, кандидат економічних наук

lg_k@dspu.edu.ua

Галь Юрій Михайлович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

yuriyhal@dspu.edu.ua

Комарницька Леся Іванівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

lesya.komarnytska@dspu.edu.ua

Матурін Юрій Петрович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

yuriy_maturin@dspu.edu.ua

Хаць Руслан Васильович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

r.khats@dspu.edu.ua

Шепарович Ірина Богданівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

i.sheparovych@dspu.edu.ua

Войтович Христина Олегівна

Доцент, доктор філософії

khrystyna.voytovych@dspu.edu.ua

Кутняк Ольга Анатоліївна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

o.kutnyak@dspu.edu.ua

Лапчук Ярослав Степанович

Доцент, кандидат економічних наук

lapchyks@dspu.edu.ua

Паласевич Микола Богданович

Доцент, кандидат економічних наук

pmb2011@dspu.edu.ua

Скотний Павло Валерійович

Доцент, кандидат економічних наук

skotnyy@dspu.edu.ua

Солтисік Оксана Орестівна

Доцент, кандидат економічних наук

o.soltysik@dspu.edu.ua

Гордієнко Ірина Валеріївна

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

i.hordijenko@dspu.edu.ua

Ворончак Іван Осипович

Доцент, кандидат економічних наук

i.voronchak@dspu.edu.ua

Адміністративний менеджмент
Актуальні питання методики навчання математики
Алгебра і теорія чисел
Аналітична геометрія
Асимптотичні оцінки та їх застосування
Гроші і кредит
Дискретна математика і математична логіка
Диференціальна геометрія і топологія
Економіка і фінанси підприємств
Економічна теорія
Елементарна математика
Інвестиційний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Інтегральні рівняння
Історія менеджменту та підприємництва
Комплексний аналіз
Корпоративне управління
Крайові задачі
Лінійна алгебра
Лінійні оператори
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Математичний аналіз
Менеджмент
Менеджмент організацій
Менеджмент освіти
Методика навчання математики
Міжнародні економічні відносини та основи зовнішньоекономічної діяльності
Мікроекономіка
Міра і інтеграл Лебега
Наукові основи шкільного курсу математики
Облік і аудит
Операційний менеджмент
Основи бізнес-планування
Основи геометрії і проективна геометрія
Основи підприємництва
Основи теорії груп і кілець
Публічне адміністрування
Статистичний аналіз
Стратегічне управління
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія організації
Управління інноваційним розвитком підприємства
Управління інноваціями
Управління персоналом
Управлінські рішення
Функціональний аналіз

Науково дослідна робота

Кафедра математики та економіки працює над дослідженнями наближення у просторах аналітичних функцій та їхнім використанням у прикладних задачах та педагогіці вищої школи, а також працює над розробкою управління механізмів ефективністю та стійкістю функціонування соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки України.