Вітаємо з успішним захистом дисертації!

19 травня 2023 р. відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 36.053.010 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, на якому наша аспірантка Алла Овсієнко успішно захистила дисертацію на тему: «Функціонально-стилістичний потенціал метафори в газетній періодиці початку ХХІ століття» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія (Українська мова)». Наукові керівники: Марина Навальна  – д. філол. н., проф., завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України; Петро Мацьків – д. філол. н., проф., декан факультету української та іноземної філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Голова разової спеціалізованої вченої ради – Віра Котович, д. філол. н., доц., завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Наталія Костусяк – д. філол. н., проф., завідувач кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки; Алла Таран, к. філол. н., доц., доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні рецензенти: Марія Федурко – д. філол. н., проф., професор кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Ірина Патен – к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Усі члени спеціалізованої вченої ради взяли участь у засіданні ради очно, в режимі реального часу. Тож наш університет радо приймав відомих науковців з Києва, Переяслава, Луцька, Черкас.

Сердечно вітаємо колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій (м. Київ), на якій працює Алла Овсієнко, з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія (Українська мова)»!

Щиро дякуємо за підтримку керівництву нашого університету – ректору, д. філос. н., проф. Валентині Бодак, проректору з наукової роботи, д. пед. н., проф. Миколі Пантюку, а також відділу аспірантури та докторантури (завдувач – к. філол. н., доц. Олена Куцик) та секретарю разових спеціалізованих вчених рад, к. пед.. н., доц. Світлані Івах.

Вам буде цікаво