Вітаємо з успішним захистом дисертації!

06 червня 2024 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 36.053.02 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, на якому дисертацію на тему: «Фразеологізми античного походження в українській мовній картині світу: лінгвокультурологічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила Рената Луканинець. Науковий керівник – Наталія Венжинович  – д. філол. н., проф., завідувач кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Голова спеціалізованої вченої ради – Петро Мацьків, д. філол. н., проф., декан факультету української та іноземної філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Наталія Коваленко – д. філол. н., доц., професор кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Дмитро Сизонов – к. філол. н., доц., доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Усі члени спеціалізованої вченої ради взяли участь у засіданні ради очно, в режимі реального часу. Наш університет радо приймав відомих науковців з Івано-Франківська, Києва, Кам’янець-Подільського, Луцька, Ужгорода.

Сердечно вітаємо колективи кафедр прикладної лінгвістики та української мови Ужгородського національного університету, де була виконана та де зараз  працює Рената Луканинець, з успішним захистом дисертації!  

Вам буде цікаво