Вітання з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії!

19 липня 2023 р. аспірантка кафедри історії України та правознавства Лілія Гриник успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 032 Історія та археологія. Тема дисертації: «Повсякденне життя українських повстанців на Прикарпатті (1940–1950-ті рр.)». Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та правознавства Василь Ільницький.

Голова разової спеціалізованої вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Василь Футала.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, директор Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Ігор Соляр; доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Володимир Старка.

Офіційні рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Микола Галів; кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри історії України та правознавства Руслана Попп.

Вітаємо Лілію Миколаївну та її наставника із захистом та бажаємо успішного втілення творчих і наукових задумів, професійного зростання, майбутніх наукових пошуків!

Щиро дякуємо за підтримку керівництву нашого університету – ректору, докторці філософських наук, професорці Валентині Бодак, проректору з наукової роботи, доктору педагогічних наук, професору Миколі Пантюку, а також відділу аспірантури та докторантури (завідувач – кандидатка філологічних наук, доцентка Олена Куцик) та секретарю разових спеціалізованих вчених рад, кандидатці педагогічних наук, доцентці Світлані Івах.

Вам буде цікаво