Обговорення проєктів освітніх програм на факультеті української та іноземної філології

На факультеті української та іноземної філології 26 квітня відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література))» (Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська)), Середня освіта (Українська мова і література)) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» (Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська)), Середня освіта (Українська мова і література)), у якому взяли участь гаранти освітніх програм (д. філол. н., проф. Оксана Кушлик, к. філол. н., доц. Михайло Паночко, к. філол. н., доц. Ірина Дмитрів, к. філол. н., доц. Уляна Галів), зовнішні рецензенти освітньо-професійних програм (д. філол. н., проф. кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України Марина Навальна), стейкхолдери (головний спеціаліст Відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Андрій Заблоцький та заступниця начальника відділу освіти з питань дошкільної освіти Ольга Олексюк), декан факультету української та іноземної філології д. філол. н., проф. Петро Мацьків, завідувачі випускових кафедр (д. філол. н., проф. Віра Котович, д. філол. н., проф. Петро Іванишин), професори та доценти кафедр української мови, української літератури та теорії літератури, фундаментальних дисциплін початкової освіти (д. філол. н., проф. Ярослав Яремко, д. філол. н., проф. Світлана Гірняк, д. філол. н., проф. Марія Федурко, к. філол. н., доц. Леся Легка, к. філол. н., доц. Ірина Патен, к. філол. н., доц. Степан Сеньків, к. філол. н., доц. Марія Стецик, к. філол. н., доц. Галина Фільк. філол. н., доц. Анна Огар), аспіранти та студенти (Анна Шеремет, Анна Яремко).

Мета зустрічі − удосконалення освітніх програм шляхом урахування думки як учасників освітнього процесу, так і зовнішніх стейкхолдерів. У процесі обговорення були висловлені пропозиції щодо збалансованості та наповнення обовʼязкових і вибіркових освітніх компонентів, логічності побудови матриці на відповідність компетентностей освітнім компонентам. Позаяк освітній процес повинен реагувати й відповідати на виклики сьогодення, слушні зауваги та пропозиції будуть враховані при укладанні нових освітніх програм.

Вам буде цікаво