Звітна наукова конференція кафедри філософії імені проф. В.Г. Скотного

23 квітня 2021 року на історичному факультеті в онлайн-режимі кафедра філософії імені проф. В.Г. Скотного провела звітну наукову конференцію викладачів та здобувачів третього (аспірантського) рівнів вищої освіти. Загалом у заході взяли участь 13 осіб.

Відкрив конференцію професор Володимир Возняк, який проаналізував наукові здобутки кафедри за 2020 рік та зазначив, що тематика виступів викладачів знаходиться у полі нової кафедральної наукової теми «Багатоманітність філософських дискурсів сучасності», а здобувачів – у річищі тематики їх дисертаційних досліджень. Доповіді учасників конференції мали проблемну складову, оскільки викликали запитання у присутніх, коментарі та дискусії. Було обговорено певне коло питань, що стосувалися ролі філософських дискурсів в осмисленні різноманітних проблем сучасності, у тому числі й гострих питань ситуації в освіті.

Насамкінець було запропоновано сформувати і видати в електронному форматі збірку матеріалів конференції.

Володимир ВОЗНЯК,

професор, завідувач кафедри філософії ім. проф. В.Г. Скотного

 

 

Вам буде цікаво