Захист практики студентами спеціальності Cередня освіта (Фізична культура)

28 травня відбувся захист виробничої (педагогічної) практики  студентами 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Результати виконання програми  практики здобувачі освіти представили у формі звітів, під час яких продемонстрували виконану роботу відповідно до поставлених завдань. Презентації супроводжувалися фото- та відеозвітами, де відображалася участь здобувачів освіти у різних видах освітньої діяльності у закладах середньої освіти.  Студенти ділилися труднощами, що виникали під час практики, розмірковували над питаннями покращення якості навчання учнів, озвучили позитивні моменти й враження від роботи та разом з методистами обговорили недоліки, на які варто звернути увагу.

Завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, доцентка Світлана Юріївна Герасименко, підсумовуючи звітну конференцію, констатувала, що успішне проходження педагогічної практики, дозволило студентам піднятися на новий рівень методичних, пізнавальних, практичних умінь і навиків та зробити крок до формування професіограми майбутнього  вчителя фізичної культури.

Вам буде цікаво