Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019» в інституті іноземних мов

У рамках XIIІ Всеукраїнського фестивалю науки 16 – 17 травня 2019 року в інституті іноземних мов відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019». Організаторами заходу вже традиційно виступили кафедри практики англійської мови, мовної та міжкультурної комунікації і романської філології та компаративістики.

На пленарному засіданні із цікавими та ґрунтовними науковими доповідями виступили: доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики і культури мови Інституту української мови НАН України Галина Сюта; доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Віра Котович; доцент кафедри української мови Марія Стецик; старший викладач кафедри української мови, літератури та культури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вікторія Завадська, а також завідувач міського методичного кабінету відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Галина Марчук.

Доповіді на секційних засіданнях охопили широке поле проблем мовознавства, літературознавства, теорії і практики перекладу, педагогіки і методики. Загалом у роботі конференції взяли участь понад 100 учасників (очна та дистанційна форми), а її результати було узагальнено у спецвипуску мультидисциплінарного наукового журналу «Молодий вчений», включеного до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors