Всесвіт Франкового слова: презентація монографії «Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики»

На факультеті української та іноземної філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 9 квітня відбулася презентація монографії доктора філологічних наук, професора Ярослава Яремка та кандидата філологічних наук, доцента Наталії Лужецької «Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики».

Модератор заходу професор Петро Мацьків ознайомив присутніх із творчим доробком авторів та наголосив на актуальності праці, яка стала вагомим внеском у лінгвістичне франкознавство. Зі словом благословення до численної авдиторії звернувся капелан університету о. Олег Кекош.

Надзвичайно ґрунтовним був виступ одного з авторів монографії – професора Ярослава Яремка, який висвітлив концепцію видання, відкрив завісу «творчої майстерні» науковця, який настільки пройнятий темою дослідження, що вона вже «не відпускає». У чому ж, за словами доповідача, полягає новаторство Івана Франка як мовознавця? Насамперед в утвердженні в українській лінгвістиці антропоцентричних засад. Адже лінгвокогнітологічні ідеї Івана Франка створили методологічні підвалини українського антропологічного мовознавства. Цікавим є той факт, що Ярослав Яремко проаналізував світоглядну еволюцію І. Франка, яка пов’язана з пошуком мовної самоідентифікації як дороги до себе, до національного «Я». Дослідницька оптика, за словами науковця, зосереджена не лише на певних термінах-політонімах у лінгвофілософській концепції І. Франка: вони як ментальне явище доростають до рівня концептів, сприймаються на рівні сугестивному, що надає їм наукової аргументації і сприяє інтелектуальному розвиткові української думки.

Доцент Наталія Лужецька озвучила ще одну цікаву грань «Франка незнаного» – Франка як майстра метафори. Політична метафора, когнітивна метафора, метафоричний сценарій – це ті основні важелі, які не лише творять авторський мовостиль, а й формують суспільну свідомість, є унікальною картиною світо- й смислотворення. Вони, за словами доповідача, закладають високий екзистенційний смисл, вияскравлюють національно-мовну картину світу.

Зі схвальними відгуками про монографію виступили завідувач кафедри української мови д-р філол. наук, проф. Віра Котович, д-р філол. наук, проф. Марія Федурко, д-р філол. наук, проф. Оксана Кушлик, директор Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак.

Із завершальним словом до присутніх звернувся проректор з наукової роботи проф. Микола Пантюк, який подякував авторам за їхню величезну працю, за можливість доторкнутися до духовних глибин Франкового слова, яке так «много важить», особливо тепер, у цей непростий для України час.

Мабуть, не буде зайвим згадати, що феномен Франка, його дух, який витає у стінах альма-матері великого Мислителя, об’єднав довкола себе представників різних поколінь. Людей небайдужих, відвертих і національно свідомих. І власне це й створило величну і неповторну атмосферу свята.

Вам буде цікаво