Вітаємо з успішним захистом дисертації!

28 червня 2023 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 36.053.11 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбувся захист дисертації Андрія Улича «Формування графічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання із застосуванням цифрових технологій у професійній підготовці» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта.

Наукова керівник – Іван Нищак, д. пед. н., проф., професор кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Голова разової спеціалізованої вченої ради – Леонід Оршанський, д. пед. н., проф., завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: Віталій Бойчук, д. пед. н., проф., професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Ігор Гевко, д. пед. н., проф., проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Андрій Гедзик, д. пед. н., проф., перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційний рецензент – Мирослав Пагута, к. пед. н, доц., доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Вітаємо здобувача Андрія Улича, його наукового керівника професора Івана Нищака, а також колектив кафедри технологічної та професійної освіти з успішним захистом дисертації й бажаємо подальших творчих здобутків!

Щиро дякуємо за підтримку керівництву нашого університету – ректору, д. філос. н., проф. Валентині Бодак, проректору з наукової роботи, д. пед. н., проф. Миколі Пантюку, а також відділу аспірантури та докторантури (завідувач – к. філол. н., доц. Олена Куцик) та секретарю разових спеціалізованих вчених рад, к. пед. н., доц. Світлані Івах.

Вам буде цікаво