Відбулося обговорення освітніх програм за спеціальністю Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 На факультеті початкової освіти та мистецтва відбулося обговорення освітньо-професійних програм «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Гаранти освітніх програм: доценти Валентина Дротенко та Михайло Сидор окреслили цілі та особливості освітніх програм, що спрямовані безпосередньо на професійно-практичну підготовку бакалаврів і магістрів у галузі культури та мистецтва. Йшлося про те, що програми забезпечують здатності студентів та випускників формулювати, аргументувати і реалізовувати авторську ідею.

Учасниці робочих груп, старші викладачки Жанна Ясеницька та Галина Савчин, зазначили, що оці освітні програми впроваджують студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання та самонавчання, грунтуючись на інтерактивних формах поєднання навчання і досліджень через практику. Відповідно до місії університету, як сучасного конкурентоспроможного освітнього, науково-дослідницького і культурного центру, освітні програми формують фаховий, науково-освітній і культурний потенціал на засадах особистісного розвитку студентів.

Присутні на обговоренні студенти як добувачі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація відповідно першого і другого рівнів буквально в унісон наголосили на важливості системи вибіркових дисциплін та їх різноманітності, зокрема на їх можливості формувати знання українських етномистецьких традицій, їх ролі у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.

Вам буде цікаво