Публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика) та 104 Фізика та астрономія

21 червня та 24-25 червня 2024 року на кафедрі фізики та інформаційних систем відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерна фізика” денної форми здобуття освіти, а також здобувачів освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізика)” заочної форми здобуття освіти.

Захист кваліфікаційних робіт проводився на відкритому засіданні екзаменаційної комісії. Комісія працювала у наступному складі.

Голова комісії:

Попович Володимир Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри  технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Члени комісії: 

  1. Гольський Віталій Богданович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та інформаційних систем.
  2. Даньків Олеся Омелянівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та інформаційних систем.

Секретар комісії:

Британ Віктор Богданович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та інформаційних систем.

Тематика кваліфікаційних робіт, представлених на захисті, була різноплановою. Захищаючи свої роботи, студенти супроводжували усні доповіді інформативними презентаціями та різноманітними унаочненнями.  Розкривали актуальність та практичну цінність розв’язаних у роботах задач, обґрунтовували наукову важливість та новизну отриманих результатів. Були детально описані використані методики, технології й теорії, послідовно, чітко й логічно представлені отримані наукові факти, виявлені закономірності та зв’язки. Завершували свою доповідь студенти, формулюючи аргументовані висновки, відповідно до мети кваліфікаційної роботи та поставлених в роботі завдань.

Відповідаючи на різноманітні запитання голови та членів екзаменаційної комісії, студенти продемонстрували високий рівень знань, а також уміння аналізувати й критично мислити.

Високий рівень доповідей студентів був пов’язаний з апробацією результатів проведених досліджень на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

За оформленням магістерські роботи цьогорічних випускників вирізнялися змістовністю, науковим стилем викладу матеріалу й послідовним та логічним його представленням.

Захист кваліфікаційних робіт засвідчив високий науково-теоретичний та практичний рівень підготовки фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізика) та 104 Фізика та астрономія. За результатами атестації 21 здобувачу другого (магістерського) рівня вищої освіти присвоєно кваліфікацію  “Магістр з фізики та астрономії за спеціалізацією «Комп’ютерна фізика»” та 3 здобувачам присвоєно кваліфікацію  “Магістр середньої освіти. Вчитель фізики закладу загальної середньої освіти”.

На завершення роботи члени екзаменаційної комісії привітали випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт та побажали насамперед мирного майбутнього, ефективної реалізації здобутих знань та вмінь у професійній діяльності та підкорення всіх професійних вершин.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors