Підвищення професійного рівня молодих науковців: методологічний семінар з освітньо-педагогічних наук

На кафедрі загальної педагогіки та дошкільної педагогіки університету відбувся методологічний семінар на тему «Нові можливості для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки». Завідувачка кафедри, професорка Тетяна Пантюк акцентувала увагу на змісті нормативно-правового документа «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №44 від 12 січня 2022 року (зі змінами).

Професорка Олена Невмержицька висвітлила ключові аспекти використання методологічних підходів, які є релевантними для теми дослідження, необхідними для забезпечення об’єктивності та достовірності отриманих результатів, визначаючи принципи збору, обробки та аналізу даних. Професорка зазначила, що структурований та системний підхід до проведення дослідження, що включає чітко визначені етапи та послідовність дій, є важливим для ефективного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. Гарант програми, професорка Ореста Карпенко наголосила на важливості активної участі у міжнародних освітніх проєктах та програмах, співпраці з науковцями з інших країн, а також ознайомила з переліком наукових заходів, які заплановані на квітень-червень 2024 року.

Аспіранти мали можливість отримати відповіді на поставлені запитання, а також поділитися інформацією про участь у наукових заходах.

Сподіваємося, що такі зустрічі сприятимуть покращенню результатів наукових досліджень та професійному зростанню молодих науковців.

Вам буде цікаво