Підсумки роботи студентської проблемної групи факультету початкової освіти та мистецтва

На факультеті початкової освіти та мистецтва 31 травня відбулося підсумкове заняття проблемної групи спеціальності «013 Початкова освіта», у якому взяли участь здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Учасники проблемної групи, під керівництвом доцентки кафедри педагогіки та методики початкової освіти Соломії Ілляш, обмінювалися власним досвідом і цікавою інформацією, пов’язаною з професійною діяльністю вчителя початкових класів та активно обговорювали актуальні проблеми початкової освіти.

Під час заняття студенти демонстрували загальні та професійні компетентності крізь призму моделювання фрагментів уроків, змагалися у вмінні оперувати дидактичними категоріями, удосконалювали вміння застосовувати набуті знання у практичних нетипових ситуаціях, пропонували цікаві ідеї щодо організації та проведення ранкових зустрічей.

Основним результатом підсумкового заняття стали презентації індивідуальних проєктів здобувачів, з подальшим їх обговоренням, яке відбулося в невимушеній творчій атмосфері та сприяло встановленню партнерської взаємодії між усіма учасниками студентської проблемної групи.

Вам буде цікаво