Перевірка викладання фахових методик на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти

Відповідно до п. 3.5 Регламенту вченої ради університету, плану засідань вченої ради на 2022/2023 н.р. та перспективного плану контрольних перевірок в університеті наказом ректора № 289 від 06.09.2022 р. було створено комісію для перевірки викладання фахових методик на факультеті історії, педагогіки та психології.

3 листопада голова комісії професор І. Турчик та члени комісії доценти С. Луців та О. Жигайло завітали на кафедру загальної педагогіки та дошкільної освіти, де зустрілися із завідувачем кафедри професором Т. Пантюк, а також викладачами фахових методик. Члени комісії ознайомилися з освітньою програмою (ОП) «Дошкільна освіта»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти задля з’ясування місця методичних освітніх компонентів у структурно-логічній схемі ОП. Науково-педагогічні працівники кафедри (О. Карпенко, В. Городиська, Ю. Калічак та ін.) запрезентували блок фахових методик, охарактеризували зміст підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності, а також акцентували на педагогічному інструментарії викладання професійно орієнтованих дисциплін. Члени комісії ознайомилися із навчально-методичним забезпеченням, оглянули матеріальне забезпечення кабінетів фахових методик та констатували наявність на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти умов для якісної підготовки майбутніх вихователів.

Вам буде цікаво