ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ НОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАТИКА)» БАКАЛАВРСЬКОГО ТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

21 червня 2024 року на базі кафедри технологічної та професійної освіти факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм «Середня освіта (Технології та інформатика)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.10 «Середня освіта (Технології)» з додатковою предметною спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)».

Із метою глибокого аналізу та надання відповідних пропозицій в обговоренні ОПП взяли участь професорсько-викладацький колектив кафедри та гаранти ОПП, стейкхолдери та представники студентського самоврядування: завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор Леонід Оршанський; гаранти ОПП доктор педагогічних наук, професор Іван Нищак і кандидат педагогічних наук, доцент Мирослав Пагута; кандидат педагогічних наук, доцент Галина Мельник; кандидат педагогічних наук, старший викладач Ярослав Матвісів; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира ВинниченкаЛюдмила Чистякова; кандидат економічних наук, доцент, директор Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу Юрій Хомош; кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з виробничого навчання Вищого професійного училища № 19 м. ДрогобичВасиль Моштук; директор Козівського опорного закладу загальної середньої освіти – ліцей імені Михайла Гаврилка, голова Ради директорів ЗЗСО Львівської області Оксана Клепуц; здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, голова студентського самоврядування факультету Ірина Мошовська.

Результати анкетування, яке проводилося на факультеті зі студентами-бакалаврами та студентами-магістрами, озвучив доктор педагогічних наук, професор, гарант ОПП «Середня освіта (технології та інформатика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Іван Нищак.

Обговорення відбулося з огляду та аналізу «Критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм», окреслених у Положенні про акредитацію ОПП, за якими здійснюється освітній процес у закладах вищої освіти. Зокрема стейкхолдери наголосили на важливості врахування всіх загальних та професійних компетентностей, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності у закладах загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти відповідно до Стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

Учасники семінару особливу увагу акцентували на дискусійних питаннях щодо змісту ОПП і забезпечення якості фахової підготовки випускників, зокрема на таких важливих питаннях, як: 1) логіка структурування освітніх компонентів та їх узгодженість з програмними результатами навчання; 2) важливість практико-орієнтованої спрямованості ОПП; 3) проблема ресурсного забезпечення реалізації ОПП; 4) особливості поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій; 5) визначення ключових навчальних дисциплін або інтегрованих курсів, які б дозволяли здійснювати дійсно дієву академічну мобільність студентів і викладачів; 6) досвід організації дуальної педагогічної освіти, дистанційної та змішаної форм навчання тощо.

Обговорення підсумував завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор Леонід Оршанський, звернувши увагу на формування індивідуальних освітніх траєкторій та компетентностей у здобувачів вищої освіти, а також окреслив шляхи оновлення й осучаснення програм із метою розширення співпраці професорсько-викладацького колективу факультету із керівниками закладів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти України. Наприкінці подякував усім учасникам обговорення за плідну роботу.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors