Обговорення проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 013 Початкова освіта

18 червня 2024 р. на факультеті початкової освіти та мистецтва в онлайн-форматі відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 013 Початкова освіта: «Початкова освіта та англійська мова» (240 кредитів ЄКТС), «Початкова освіта та інформатика» (240 кредитів ЄКТС), розроблених для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та «Початкова освіта» (90 кредитів ЄКТС) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У процесі обговорення модераторка заходу доцентка Леся Колток акцентувала, що подані на обговорення проєкти освітньо-професійних програм оновлено з урахуванням професійних компетентностей, виокреслених у Професійному стандарті вчителя та Стандартах вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта. Також наголосила на врахуванні вимог ринку праці й регіональному контексті, що в результаті дає можливість бакалаврам та магістрам здобувати вищу освіту, отримуючи необхідні компетентності й результати навчання для здійснення ефективної професійної діяльності у Новій українській школі.

Гаранти освітньо-професійних програм доценти Світлана Луців, Наталія Винницька та Соломія Ілляш презентували проєкти ОПП, акцентуючи увагу на перевагах та унікальності кожної з програм.

З метою глибокого аналізу та подання відповідних пропозицій в обговоренні ОПП взяли участь стейкхолдери, професорсько-викладацький колектив факультету початкової освіти та мистецтва, учителі-практики, студенти та випускники факультету.

З виступом до учасників обговорення звернулася співавтор Державного стандарту початкової освіти, автор сучасних підручників для початкової школи Ольга Волощенко, акцентуючи увагу на відповідності освітніх програм вимогам сьогодення, які передбачають підготовку вчителя початкової школи нової генерації, який зможе гнучко адаптуватися до мінливих умов сучасного світу.

Директорка ліцею №1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської області Леся Терлецька, ґрунтовно проаналізувавши проєкти ОПП, запропонувала внести у їх структуру компоненти або окремі модулі, що стосуються підготовки майбутніх учителів початкових класів до подолання освітніх втрат і розривів. 

Директорка Золочівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів «Школа радості» Золочівської міської ради Львівської області Ярина Сухецька наголосила на важливості створення у закладах освіти безпечного інклюзивного середовища, яке передбачає комфортні умови не лише для дітей з психофізіологічними порушеннями, але й для обдарованих учнів.

Директорка Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської ради Львівської області Ірина Шустова запропонувала включити в структуру ОПП спеціальності 013 Початкова освіта освітні компоненти практичного спрямування, які б забезпечили ефективну підготовку вчителя-асистента у закладах початкової освіти, а також розробляючи ОПП, врахувати компетентності, що сприяють формуванню особистісного розвитку майбутнього вчителя початкових класів.

З доцільними пропозиціями та побажаннями виступили директор середньої загальноосвітньої школи №3 м. Трускавець Трускавецької міської ради Львівської області Ігор Лецюк, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Олександра Пецкович, вчителі початкових класів ліцею №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради Львівської області Леся Гизюк та Світлана Самойлик, студенти факультету початкової освіти та мистецтва Анастасія Бунь та Вікторія Костирко.

Насамкінець дискусію підсумували завідувачка кафедри педагогіки та методики початкової освіти, професорка Ірина Садова та декан факультету початкової освіти та мистецтва доцент Іван Кутняк, звернувши увагу на важливості формування індивідуальних освітніх траєкторій та компетентностей у здобувачів вищої освіти, а також окреслили шляхи оновлення та осучаснення програм із метою розширення співпраці професорсько-викладацького колективу факультету із керівниками закладів загальної середньої освіти.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors