Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти на факультеті української та іноземної філології

На факультеті української та іноземної філології 15-16 квітня проходила науково-практична конференція здобувачів вищої освіти.

Секції «Українське мовознавство», «Прототекст, текст, контекст: літературна та лінгвістична інтерпретація у вимірі діалогу культур» та «Лінгвістичні студії» розпочали роботу 15 квітня. Секції «Українське літературознавство», «Літературознавчі студії» та «Методика навчання іноземних мов» працювали 16 квітня.

Юні мовознавці, зокрема, зосередили свою увагу на питаннях української ономастики, лінгвопоетики та фразеології. Змістовними та такими, які викликали зацікавлену дискусію, були виступи Юлії Луців (УА-2327-Б2) «Семантико-мотиваційна характеристика мікротопонімів села Надіїв Калуського р-ну Івано-Франківської обл.», Богдани Шетелі (УА-2327-Б1) «Семантико-мотиваційна характеристика мікротопонімів села Фанчиково Берегівського р-ну Закарпатської обл.», Соломії Качмар (УА-2125-Б2) «Формування мовної картини світу засобами поетичних творів Ліни Костенко», Анни Яремко (УА-2327-Б2) «Використання ефективних методів і прийомів навчання вимови звуків (із досвіду роботи зі слухачами волонтерських курсів української мови для ВПО)», Ілони Кузьмич (УА-2327-Б2) «Орнітологічний компонент-символ як структурно-семантична основа фразеологічних одиниць української мови», Софії Тінишин (УА-2327-Б1) «Лексичний повтор як семантико-стилістична домінанта у збірці «Триста поезій» Ліни Костенко», Юлії Галишин (УА-2327-Б1) «Стилістичне навантаження діалектизмів у творчості Галини Пагутяк», Анастасії Фанти (УА-2327-Б2) «Структурно-семантичні особливості афоризмів у творах Василя Стуса» та ін.

Загалом конференція засвідчила велику зацікавленість наших студентів лінгвістичними проблемами, продемонструвала їхню риторичну вправність та стала одним із перших наукових пошуків здобувачів вищої освіти.

Вам буде цікаво