Науковці університету презентували журнал «Галичина: література і культурно-історичні основи» в Івано-Франківську

У межах Всеукраїнської наукової конференції «Творчість Марка Черемшини і українська культура кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», яка відбулася в в Івано-Франківську, було презентовано науковий журнал  «Галичиналітература і культурно-історичні основи», започаткований в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка. Презентували журнал головний редактор, профессор Ігор Набитович  та відповідальний редактор, доцент Олег Баган.

Головні акценти акції були такими: журнал має на меті публікувати матеріали щодо особливостей розвитку літературного і культурного процесів в Галичині – від середньовіччя до середини ХХ ст.; в українській гуманітаристиці витворилася певна лакуна щодо вивчення галицької культурної специфіки через постійну націленість самих галичан передусім досліджувати історію і культуру Наддніпрянської України; галицький вплив на процеси становлення модерної української нації був настільки різнобічним, що й до сьогодні окремі його аспекти залишаються не вивченими, наприклад, ми на масовому рівні не усвідомлюємо всіх інтелектуальних імпульсів, які зумовили галицьке національне відродження на межі XVIII – ХІХ ст., ми «загубили» таку постать, як письменник Федір Заревич (1835 – 1879), який був першим автром-реалістом в українській літературі, ми в усій повноті не бачимо ключових постатей Галичини, які творили феномен «Галицького П’ємонту» на межі ХІХ – ХХ ст. тощо; максимальне увиразнення галицької історичного та культурного феноменів потрібне для міжнародної презентації української ідеї в краї, оскільки в європейській науці історія Галичини переважно розглядається в ракурсі її польського культурного наповнення.

Ігор Набитович та Олег Баган коротко представили зміст наступного випуску наукового журналу «Галичина: література і культурно-історині основи», який буде присвячений періодові галицької історії останньої чверті ХІХ ст. Вже в жовтні 2024 р. відбудеться третя науковоа конференція, організована дрогобичанами на тему галицької культурної ідентичності, присвячена періодові самого початку ХХ ст. (до Першої світової війни).

Як зауважили на презентації інші її учасники, журнал вже має визнання в наукових колах, його концепція та ідеологія є важливими та творчо-наступальними.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors