Конференція визначила головні напрямки досліджень щодо методики навчання іноземних мов

На факультеті української та іноземної філології відбулося засідання методичної секції у рамках щорічної викладацької конференції під керівництвом кандидата педагогічних наук, доц. Мирослави Сосяк. У засіданні взяли участь члени кафедри практики англійської мови і методики її викладання. 

Учасники конференції виступили з доповідями, які відобразили сутність та виклики, з якими стикається сучасна освіта в умовах війни.

У доповіді «Психолого-педагогічні умови розвитку автономії майбутніх учителів іноземної мови》доц. Мирослава Сосяк акцентувала увагу на стратегіях саморегуляції навчальної діяльності студентів, необхідності формування у них готовності до професійного та особистісного зростання.

Доц. Оксана Савченко проаналізувала шляхи застосування  інструментів штучного інтелекту на заняття англійської мови у ЗВО і на прикладах розкрила можливості застосування різних видів додатків. Доц. Галина Задільська у доповіді 《Змішане навчання: за і проти》розкрила сильні та слабкі сторони онлайн та офлайн навчання у ЗВО. Практичні поради щодо навчання студентів створювати власні подкасти, роль викладача в цьому процесі були розкриті у доповіді доц. Галини Пристай 《Розвиток англомовних мовленнєвих навичок шляхом створення студентами власних подкастів». Старший викладач Лілія Овчаренко у доповіді 《Формування іншомовної комунікативної компетентності як одна з основних цілей навчання іноземної мови студентів нефілологічних факультетів» зосередила увагу на основних аспектах оволодіння студентами професійно спрямованою англомовною діяльностю та необхідності визначення рівнів оволодіння нею та розробки відповідних дескрипторів. 

Конференція визначила головні напрямки, що вимагають уваги та досліджень у галузі методики навчання іноземних мов, стала своєрідним експертним майданчиком для обміну досвідом для викладачів факультету.

Вам буде цікаво