Кафедра музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки

Навчання спрямоване на творчо-виконавський аспект розвитку музиканта-інструменталіста майбутнього вчителя (викладача) музичного мистецтва. Ключова увага з концентрована на інструментально-виконавську підготовку студентів та її активізацію крізь призму участі у конкурсах та фестивалях, концертах та презентаціях, лекціях-практикумах, творчих вечорах, урочистих академіях із присвятою видатним постатям музичного мистецтва тощо.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 36, м. Дрогобич, 82100, корпус №4

muz.dysc@dspu.edu.ua

У вересня 2022 року, у зв’язку із реорганізацією структурних підрозділі університету, Навчально-науковий інститут музичного мистецтва та факультет початкової та мистецької освіти реорганізовано у факультет початкової освіти та мистецтва. Відтак, реорганізовано і кафедри народних музичних інструментів та вокалу й музикознавства та фортепіано у кафедру музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки.

У складі сучасної кафедри дві секції:

 • інструментальної підготовки (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент В.Салій);
 • піаністів, концертмейстерів та теоретиків (завідувач – кандидат мистецтвознавства, доцент Н.Сторонська).

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
025 Музичне мистецтво

Склад кафедри

Душний Андрій Іванович

Завідувач кафедри, професор, кандидат педагогічних наук

accomobile@dspu.edu.ua

Фрайт Оксана Володимирівна

Доцент, доктор мистецтвознавства

frajtok@dspu.edu.ua

Філоненко Людомир Павлович

Доцент, кандидат педагогічних наук

filonenkol@dspu.edu.ua

Молчко Уляна Богданівна

Доцент

molchkoul@dspu.edu.ua

Німилович Олександра Миколаївна

Доцент

nimylovychol@dspu.edu.ua

Салій Володимир Степанович

Доцент, кандидат педагогічних наук

mega.vvllaadd@dspu.edu.ua

Бобечко Оксана Юріївна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

bobechko_o@dspu.edu.ua

Сторонська Наталія Зенонівна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

storonskanat@dspu.edu.ua

Михаць Роман Миколайович

Доцент, кандидат педагогічних наук

mihacroman@dspu.edu.ua

Фрайт Іван Васильович

Доцент, кандидат педагогічних наук

frait_ivan@dspu.edu.ua

Шафета Валерій Валерійович

Доцент, кандидат мистецтвознавства

valeriyshafeta@dspu.edu.ua

Чорний Юрій Теодорович

Доцент

chornyijurij@dspu.edu.ua

Логвиненко Олександра Михайлівна

Діловод

muz.dysc@dspu.edu.ua

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • спеціалізація «Народні інструменти: баян/акордеон, бандура»;
 • спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти: скрипка»;
 • спеціалізація «Фортепіано»;
 • методика викладання спеціальних дисциплін;
 • історія інструментального мистецтва;
 • ансамбль;
 • камерний ансамбль та концертмейстерський клас;
 • основний музичний інструмент (фортепіано, баян/акордеон, бандура, скрипка, гітара, цимбали, духові та ударні інструменти);
 • додатковий музичний інструмент;
 • методика навчання гри на (фортепіано, баяні/акордеоні, бандурі, скрипці, гітарі, цимбалах, духових та ударних інструментах);
 • методика навчання музично-теоретичних дисциплін;
 • історія української та світової музики;
 • історія виконавського мистецтва;
 • історія естрадного мистецтва;
 • теорія музичного мистецтва;
 • сольфеджіо, теорія музики, гармонія, аналіз музичних творів;
 • народознавство та музичний фольклор України, навчальна (фольклорна) практика;
 • психологія музичної діяльності;
 • проблеми сучасного музикознавства, стилі та жанри сучасної музики;
 • музична культура регіонів України, музична культура української діаспори, проблеми сучасного мистецтвознавства;
 • методологія наукових досліджень;
 • методика творчої діяльності викладача музичного мистецтва;
 • комп’ютерні програми нотних нотацій;
 • комп’ютерні технології у галузі музичного мистецтва;
 • основи комп’ютерного аранжування та звукозапису;
 • основи творчої діяльності викладача музичного мистецтва;
 • основи інструментального аранжування;
 • основи імпровізації.

Науково дослідна робота

Одним із пріоритетних завдань кафедри є наукова діяльність викладачів і студентів. Викладачі та студенти є авторами публікацій, які спрямовані як на навчальний процес, так і на розширення горизонтів знання – монографій, довідників, навчальних посібників, репертуарних збірників, наукових та публіцистичних статей тощо.

Серед ключових напрямів наукових досліджень:

 • Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя.
 • Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть.
 • Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика.
 • Проблеми фортепіанного мистецтва.

На кафедрі функціонує: науковий фаховий збірник «категорії Б» галузі педагогічних наук та культури і мистецтва «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (співзасновник та співредактор А.Душний); збірник наукових праць «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика» (редактор А.Душний).
Викладачі кафедри активно співпрацюють з навчальними закладами, мистецькими організаціями  та науковими установами України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Чехії, Італії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Казахстану.