Меню

↑ Повернутись до Профком працівників

Історія профспілкової організації

ІСТОРІЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Історія нашої профспілкової організації починається з далекого 1940 року, коли згідно з постановою уряду УРСР в обласних центрах Західної України було створено низку учительських інститутів, серед них – і Дрогобицький. Але усього кілька місяців пропрацював інститут, його діяльність було перервано фашистською навалою у червні 1941 року. Відновлено роботу було у листопаді 1944 році. Ще тривала війна, коли ВЦРПС приймає постанови “Про відновлення профспілкової роботи у визволених містах і районах Української РСР” та “Про відновлення профспілкових організацій у звільнених від німецьких окупантів районах Західної України”. На виконання цих постанов у серпні 1944 р. починає функціонувати Львівський обком профспілки працівників вищих шкіл і наукових установ, який організовує роботу профспілкових організацій в області. У різні роки профспілкову організацію університету очолювали кращі представники з числа професорсько-викладацького складу, але найбільше запам’яталися колективу голови профкому Ярослав Михайлович Чобич (1964–1967), Василь Васильович Літянський (1967–1970), Іван Іванович Родіонов (1970–1975), Ярослав Костянтинович Радевич-Винницький (1975–1980), Петро Іванович Фещенко (1980–2000), Валентина Аркадіївна Отрощенко (2000–2011). З 1-го вересня 2011 року на цій посаді працює Олена Анатоліївна Куцик. Мінялися часи і змінювалися завдання профспілкової організації. У післявоєнні роки особлива увага припадала педагогам, які повернулися з війни і були у скрутному матеріальному становищі. Їм надавалася матеріальна допомога, розв’язувалися питання забезпечення житлом, простими меблями, продуктами харчування. Було надзвичайно важко й скрутно, і у цей нелегкий час профспілка об’єднувала людей, надавала їм сил, допомагала в усьому. Спілчани ремонтували, фарбували, відроджували до життя аудиторії та гуртожитки інституту.

У 50–60-ті роки особлива увага приділяється питанням ідейно-політичного і культурно-освітнього рівня членів профспілки. Починають працювати вечірні університети, школи профспілкового активу. Профспілка виконує соціальну, освітню й виховну функцію у суспільстві для повного і всебічного розвитку своїх членів.

70–80-ті роки – час, коли поширюється організація змагання, яке стає одним із найважливіших завдань профспілок. Провідним напрямом змагання передбачалися показники, що давали змогу порівняти підсумки роботи: забезпечення плану, прийому і випуску студентів, їхня успішність, виконання планів підвищення кваліфікації, захист дисертацій, конкурси-огляди навчальних кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, створення на факультетах бібліотек, читальних залів, виховна робота в гуртожитках, проведення спортивних змагань, зміцнення навчально-матеріальної бази, дотримання правил техніки безпеки і трудового законодавства тощо.

З 1992 року починається новий виток діяльності профспілкової організації університету, вона починає виконувати свою основну функцію – соціальний захист працівників. Ці роки знаменні проведенням масових мітингів протесту, страйків, пікетування Кабінету Міністрів, Верховної Ради з вимогами виплат зарплат, виконання Конституції України, Закону України “Про освіту”, позовними заявами до судових органів на дії влади.

У центр своєї роботи профком університету поставив захист законних прав та інтересів членів багаточисельного колективу. Ми стали тією громадською організацією, що консолідує людей, допомагає їм у розв’язанні наболілих, актуальних проблем, послідовно реалізує у своїй діяльності принципи соціального партнерства, недопущення конфронтації. Профспілкові активісти переконані, що тільки співпраця з адміністрацією є запорукою поступу вперед, нових досягнень і успіхів.

Співпраця профспілки і адміністрації університету регламентується Колективним договором і Угодою з охорони праці. Так, у Колективному договорі з’явилися пункти про оздоровлення членів профспілки за рахунок позабюджетних коштів, виплату щорічної допомоги на оздоровлення у розмірі 40% посадового окладу навчально-допоміжному та адмінперсоналу при наданні щорічної відпустки, блок студентських питань тощо.

До нашого активу, безумовно, можна записати й реконструкцію двох студентських гуртожитків під житлові будинки, у яких одержали сучасні, добре облаштовані квартири понад 80 сімей. Власне, ця робота показала, наскільки глибоким є взаєморозуміння між профспілкою та адміністрацію, як багато можна зробити, об’єднавши зусилля в досягненні мети.

Профком виступає ініціатором й організатором різноманітних виховних заходів. Традиційними в університеті стали Новорічні вечори, концерти до Дня працівників освіти, вшанування ветеранів, відзначення державних свят, дитячі ранки до Дня святого Миколая тощо. Уся ця робота допомагає створити в колективі доброзичливу, дружню атмосферу.

Голови профкому