Інформація для слухачів курсів ПК

План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти в центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в 2024 році (30 годин – 1 кредит ЄКТС і 15 годин – 0,5 кредиту ЄКТС)

СпеціальністьКількість програмНазва програмиДати проведення курсів
Вихователі ЗДОДля вихователів ЗДО курси обсягом 120 годин за рахунок ваучеру від Центру зайнятості:22.04. – 17.05.
1Актуальні проблеми дошкільної освіти в умовах сучасних суспільних обставин12.02. – 16.02.
2Розвиток дитячої творчості у професійній діяльності сучасного вихователя27.05. – 31.05.
3Сучасні технології дошкільного виховання30.09. – 04.10.
4Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку30.09. – 04.10.
5Навчання через гру та діяльнісний підхід у роботі вихователя ЗДО25.11. – 29.12.
6Освіта в умовах кризового розвитку суспільства25.11. – 29.12.
Початкові класи1Розвиток критичного мислення як актуальна проблема сучасної початкової школи05.02. – 09.02.
2Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи

01.04. – 05.04.

 

3Педагогічні технології навчання учнів з особливими освітніми потребами в початковій школі20.05. – 24.05
4Технології формування громадянської компетентності в учнів Нової української школи09.12. – 13.12
5Діяльнісний підхід у початковій школі18.11. – 22.11.
6Технології НУШ у Контексті професійного стандарту вчителя початкових класів07.10. – 11.10
Українська мова та література1Мовно-комунікативні компетентності та сучасна літературна освіта: виклики й концепти реформування10.06. – 14.06
2Мовно-літературна освіта в 5-6 / 7-8 класах НУШ: інтегрованість, діяльнісний підхід, формування духовно-ціннісної парадигми11.11. – 15.11.
Зарубіжна література1Класична світова література у світлі сучасних інтерпретацій02.12. – 06.12.
2Зарубіжна література у контексті концепції НУШ09.09. –13.09.
Англійська мова та література1Теоретичний курс англійської мови (Модуль 1. Лексикологія)22.04. – 26.04.
2Культура усного і писемного мовлення:охорона навколишнього середовища, здоров’я людини04.11. – 08.11.
3Шкільний курс англійської мови та методика її навчання в контексті НУШ17.06. – 21.06.
Німецька мова та література1Професійна підготовка вчителів німецької мови у контексті Концепції Нової української школи17.06. – 21.06.
2Удосконалення професійних компетентностей учителя німецької мови: теорія і практика04.11. – 08.11.
3Використання сучасних комп’ютерних технологій у навчанні німецької мови

25.03. – 29.03.

Польська мова і література

 

1

Інтерактивні методи вивчення польської

мови як іноземної

17.06. – 21.06.

04.11. – 08.11.

Математика1Методика формування вмінь учнів розв’язувати математичні завдання з розгорнутою відповіддю28.10. – 01.11.
2Формування предметних компетентностей учнів під час викладання математики18.03. – 22.03.
3

Методика викладання математики в

5-6 / 7-8 класах в умовах реалізації концепції Нової української школи

10.06. – 14.06.
Інформатика1Інформатична освітня галузь в умовах НУШ03.06. – 07.06.
2Формування інформаційної культури вчителя інформатики засобами математичного моделювання

11.03. – 15.03.

 

3Сучасне програмування у контексті шкільної освіти21.10. – 25.10.
Фізика, астрономія1Компетентнісний підхід під час вивчення фізики й астрономії в закладах освіти

26.02. – 01.03.

 

2Фізика й астрономія в закладах середньої освіти13.05. – 17.05.
3Новітні наукові та методичні аспекти навчання фізики й астрономії в закладах освіти14.10. – 18.10.
4Демонстраційний експеримент при вивченні “Механіки” в курсі фізики закладів загальної середньої освіти.13.05. – 17.05.
Хімія1Формування предметних компетентностей під час викладання хімії у старшій школі19.02. – 23.02.
2Досягнення сучасної хімічної науки та їх відображення у змісті курсу хімії в умовах Нової української школи06.05. – 10.05
3Методичні підходи до навчання хімії у сучасній школі14.10. – 18.10.
Біологія1Досягнення сучасних наук біології, екології та їх відображення в освітніх програмах23.09. – 27.09.
2Розвиток професійних компетентностей вчителя біології та екології04.03. – 08.03.
3Сучасні освітні технології у викладанні біології, екології, природознавство й основ здоров’я27.05. – 31.05.
Географія1Формування професійних компетентностей вчителя географії18.11. – 22.11.
2Актуальні підходи до викладання курсу географії (картографії) й астрономії26.02. – 01.03.
3Теоретичні та практичні аспекти географії та методики її викладання10.06. – 14.06.
Природничі науки1

Сучасні напрямки природничої освіти у

5-6 / 7-8 класах Нової української школи

09.09. – 13.09.
2Методичні підходи до викладання інтегрованого курсу «Природничі науки»06.05. – 10.05
Основи здоров’я1Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес школи01.04. – 05.04.
2

Особливості викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у

5-6 / 7-8 класах НУШ

09.09. – 13.09.
3Актуальні проблеми курсу основ здорового способу життя09.09. – 13.09.
Історія1Історія України та право в умовах НУШ03.06. – 07.06.
2Теоретико-методичні засади навчання історії в умовах Нової української школи27.05. – 31.05.
3Всесвітня історія та методика її викладання13.05. – 17.05.
Правознавство та громадянська освіта1Актуальні проблеми історії України та правознавства16.09. – 20.09.
2Громадянська та правова освіта в сучасному закладі освіти20.05. – 24.05
Хореографія1Хореографічна підготовка вчителя в системі шкільної освіти10.06. – 14.06.
Мистецтво1Професійна компетентність та інноваційна педагогічна діяльність учителя мистецтва в НУШ13.05. – 17.05.
2Професійна і художньо-естетична компетентність учителя інтегрованого курсу «Мистецтва» сучасного закладу освіти11.11. – 15.11.
3Освітня галузь «Мистецтво» (музика, образотворче мистецтво, мистецтво) в сучасному закладі освіти18.03. – 22.03.
Гурткова робота1Використання керівником гуртка індивідуального підходу в процесі організації освітньої діяльності22.04. – 26.04.
2 09.12. – 13.12
3Актуальні проблеми творчої позаурочної діяльності учнів у закладах загальної, середньої та позашкільної освіти22.01. – 26.01
Для вчителів різних навчальних дисциплінІнклюзивна освіта1Організаційно-педагогічні засади інклюзивної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку 15 год/ 0,5 кр ЄКТС

15.01. – 17.01.

15.01. – 19.01.

2

Основні аспекти організації дієвого інклюзивного середовища в закладі освіти

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

14.10. – 18.10. 14.10. – 16.10.
3Артпедагогіка й арттерапія в умовах інклюзивної освіти 15 год/ 0,5 кр ЄКТС

19.02. – 23.02.

19.02. – 21.02.

4

Прикладні аспекти інклюзивної освіти

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

Психологія і педагогіка1Психологічні основи допомоги собі та іншим в кризових ситуаціях та умовах війни 05.02. – 09.02.
2Педагогіка партнерства у забезпеченні процесу гармонійного розвитку особистості учня11.11. – 15.11.
3

Психологія професійного здоров’я педагога

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

04.03. – 08.03.

04.03. – 06.03.

4Кризова психологічна допомога в умовах війни 15 год/ 0,5 кр ЄКТС

19.02. – 23.02.

19.02. – 21.02

5Формування та розвиток резильєнтності як особистісного ресурсу в умовах освітнього процесу 15 год/ 0,5 кр ЄКТС
30 год / 1 кр ЄКТС
03.06 – 07.06

21.10. – 23.10.

21.10. – 25.10

6Запобігання та протидія проявам булінгу в закладах освіти 15 год/ 0,5 кр ЄКТС25.11. – 29.12. 25.11. – 27.12.
ІКТ1

Упровадження ІКТ та інноваційних

педагогічних технологій в освітній процес

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

04.03. – 08.03.

04.03. – 06.03.

2

Цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

21.10. – 25.10. 21.10. – 23.10.
3

Цифрові технології в освітньому процесі

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

03.06. – 07.06.

03.06. – 05.06.

Медичні знання1

Перша домедична допомога – BLS у закладах освіти: практичний курс для освітянина

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

03.06. – 07.06.

03.06. – 05.06.

Охорона праці1Актуальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти 15 год/ 0,5 кр ЄКТС

22.04. – 26.04.

22.04. – 24.04.

Практична психологія1Актуальні та сучасні напрями діяльності практичного психолога11.03. – 15.03.
2Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу28.10. – 01.11.
Трудове навчання1Актуальні проблеми трудового навчання, технологій та креслення у закладах освіти11.03. – 15.03.
2Шляхи реалізації технологічної освітньої галузі в Новій українській школі06.05. – 10.05.
3Актуальні проблеми підготовки учнів ЗЗСО до творчої художньо-трудової діяльності30.09. – 04.10.
4Актуальні проблеми технологічної освіти: досвід та перспективи30.09. – 04.10.

Образотворче мистецтво,

мистецтво

1Актуальні питання формування образотворчої грамоти школярів у системі освітньої галузі «Мистецтво»07.10. – 11.10.
2Професійна компетентність учителя образотворчого мистецтва сучасного закладу освіти29.01. – 02.02.
Фізичне виховання1Спортивні дисципліни та методика їх навчання у ЗОШ І–ІІІ ступенів17.06. – 21.06.
2Сучасні технології у фізичному вихованні школярів28.10. – 01.11.
3Зміст фізичного виховання в умовах сьогодення17.06. – 21.06.
Музичне мистецтво, керівник гуртка, музичний керівник ЗДО1Формування креативного мислення учнів  (дошкільнят) на заняттях музичного мистецтва та під час гурткової роботи08.04. –12.04.
2Педагогіка музичного мистецтва в сучасній українській школі та в практиці гурткової роботи09.12. – 13.12
Християнська етика1Уроки християнської етики в сучасному закладі освіти20.05. – 24.05.
Ціннісно-орієнтована педагогіка. Основи формування духовних цінностей у педагогічних працівників02.12. – 06.12.
Соціальна робота1Соціальна робота із вразливими групами населення21.10. – 25.10.
Керівники закладів ЗДО1Актуальні проблеми дошкільної освіти в умовах сучасних суспільних обставин12.02. – 16.02
Керівники закладів ЗСО1Актуальні проблеми організації освітнього процесу керівниками закладів загальної середньої освіти12.02. – 16.02
Педагог-організатор1Педагогіка дитиноцентризму в процесі діяльності педагога-організатора17.06. – 21.06.
Асистент учителя1Асистент учителя  ЗЗСО: сучасні виклики та інноваційні підходи23.09. – 27.09.
2Організаційно-педагогічні засади діяльності асистента вчителя22.01. – 26.01.

 

Реєстрація на курси ПК розпочнеться 3 січня 2024 року.

Термін проведення курсів – 5 робочих днів.

Мінімальна кількість слухачів у групі – 20 осіб.

Вартість навчання на курсах у січні – червні 2024 р. для фізичних осіб становитиме 750 грн.

Заняття розпочинаються о 14.30

Форма навчання – дистанційна (платформа ZOOM).

Телефони для довідок:

Директор центру: Гірняк Світлана Петрівна – 067 4501705

Методист І категорії: Терес Ольга Вікторівна – 067 9394905

Провідний фахівець: Михайлець Олександра Василівна – 067 3584764