Здобувачі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) успішно склали кваліфікаційний іспит

Впродовж 20-21 та 26-27 червня 2024 р. студенти денної та заочної форми здобуття освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) складали кваліфікаційний іспит на здобуття ОС «Бакалавр». Цей важливий екзамен проходив як в аудиторії, так і дистанційно, забезпечуючи можливість скласти іспит тим студентам, які наразі перебувають за кордоном.

Студенти продемонстрували високий рівень підготовки та ґрунтовні знання з теорії і методики фізичного виховання. Такий результат свідчить про якісну підготовку студентів і високий рівень навчального процесу в університеті. Екзаменаційна комісія відзначила старанність і професіоналізм студентів, які показали себе гідними майбутніми вчителями фізичної культури.

Бажаємо успіхів в подальшій професійній діяльності випускникам спеціальності  014 Середня освіта (Фізична культура)  та впевнені, що отримані знання за період навчання в університеті сформували сучасного, конкурентоспроможного фахівця!

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors