Меню

«

»

Засідання вченої ради університету

25 травня 2017 р. відбулося засідання вченої ради університету.

Вчена рада розглянула питання про підсумки комплексної перевірки науково-дослідних лабораторій університету, організацію і проходження практик студентами університету та про спортивно-масову роботу за місцем проживання студентів.

У результаті обговорення вченою радою конкурсних справ на посаду завідувача кафедри германських мов та перекладознавства було обрано професора Миколу Зимомрю, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти – професора Марію Чепіль, завідувача кафедри анатомії, фізіології та валеології – доцента Віталія Філя.

Вченою радою рекомендовано до друку 49 навчально-методичних посібників, 2 збірники наукових праць та затвердила 1 навчальну програму.