Захист кваліфікаційних магістерських робіт

18 грудня 2018 р. на кафедрі технологічної та професійної освіти розпочалися захисти кваліфікаційних магістерських робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Захист магістерських робіт відбувся в цікавій дискусійній формі, усі представлені роботи супроводжувалися мультимедійною презентацією.

Магістранти впевнено відповідали на поставлені екзаменаторами запитання та довели ефективність своїх гіпотез, висновків та результатів досліджень.

Загалом, комісія задоволена результатами досліджень виступаючих, високо оцінила рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр».

За результатами першого дня екзаменаційна комісія підсумувала, що представлені на захист роботи виконані на досить високому науковому рівні, мають певну науково-практичну цінність та значимість. Чотири студенти-магістранти М.І. Криштанович, О.І. Круглій, О.Р. Лилик та Л.А. Псарук рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Вам буде цікаво