Відбулося обговорення проєкту освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

19 червня 2024 року відбулося обговорення проєкту освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» (2024 р.) для здобувачів спеціальності «023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. В обговоренні взяли участь: Валентина Дротенко (гарант ОПП, керівник робочої групи), Михайло Сидор, Галина Савчин (члени робочої групи ОПП), Тетяна Білан, Оксана Петрів, Жанна Ясеницька (викладачі навчальних дисциплін спеціальності) та запрошені учасники обговорення. Це, зокрема: викладачі мистецьких дисциплін Самбірського фахового педагогічного коледжу ім. Івана Филипчака (Г. Мількович, М. Гапак, Л. Заріцька, І. Нам’як), Дрогобицького механіко-технологічного коледжу (В. Ткач, Н. Дума, М. Мирошниченко, Н. Ткач), викладачі Дрогобицької дитячої художньої школи (В. Басараб (завуч), О. Крижанівська, О. Самбірська, С. Сергієнко), керівник гуртка «Розпис на склі» Будинку науково-технічної творчості учнівської молоді м. Дрогобич С. Сергієнко. Долучилися до обговорення ОПП і студенти факультету початкової освіти та мистецтва, здобувачі означеної спеціальності: за першим (бакалаврським) РВО (1 курс – О. Вороніна, О. Гром, М. Місяць; 2 курс – В. Куцик, І. Олійник, І. Решетник, З. Федунів; 4 курс – Н. Качмар, С. Кретчак, Л. Курлятович) та другим (магістерським) РВО (І. Фрішко, В. Чернець).

Керівником і членами робочої групи освітньої програми було зазначено, що освітньо-професійна програма 2024 року зазнала суттєвих змін у частині переліку компонентів ОПП та їх логічної послідовності як серед обов’язкових освітніх компонентів, так і вибіркових. Доцент Валентина Дротенко окреслила ключові аспекти змістового наповнення цієї освітньої програми та закцентувала на важливості розширення блоків вибіркових дисциплін. Доцент Михайло Сидор проаналізував структуру розстановки освітніх компонентів програми, введених у ній «нових» навчальних предметів, зокрема «Методика навчання образотворчого та декоративного мистецтва», та виробничої (педагогічної) практики, обґрунтувавши їх логічні взаємозв’язки та доцільність введення в освітній процес як такий. Особливу увагу було звернено і на зміст та специфіку самостійної підготовки студентів, аспекти, які формують її якість та повноцінність. Доцент Тетяна Білан детально зупинилася на особливостях і значимості вибіркових компонентів культурологічних блоків освітньої програми, акцентуючи на їх українознавчому аспекті, розкритті регіонального розвитку образотворчого та декоративного мистецтва. Наша випускниця магістратури, тепер викладач Дрогобицької ДХШ Софія Сергієнко також наголосила на важливості введених нових навчальних предметів, їх доречності у формуванні відповідних професійних компетентностей при безпосередній роботі з дітьми у художніх спеціалізованих навчальних закладах. Інші доповідачі, зокрема Мар’яна Мирошниченко, Ігор Нам’як, Людмила Заріцька, також активно обговорювали зміст оновленої програми, наголошуючи на власне позитивних аспектах її структури та змістового наповнення. Галина Мількович вкотре торкнулася потреби постійного оновлення освітніх програм спеціальності, котре робить їх сучасними у сфері мистецької освіти та забезпечує випускникам ґрунтовні знання й відповідну потребу на ринку праці.

Член робочої групи ОПП Михайло Сидор

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors