Відбулася звітна наукова конференція кафедри філософії, соціології та політології імені професора Валерія Скотного

У роботі конференції, яка відбулася в очно-дистанційному форматі, взяли участь викладачі кафедри, аспіранти та студенти університету. Привітальне слово виголосила завідувачка кафедри, професорка Надія Скотна, яка окреслила наукову роботу кафедри та побажала плідної роботи учасникам конференції.

У межах наукової кафедральної теми «Багатоманітність філософських дискурсів сучасності» викладачі та аспіранти презентували колегам основні результати своїх досліджень. Доповіді були присвяченні розв’язанню як наукових проблем, так і подоланню тих викликів, які постали перед українським суспільством. Учасники конференції дискутували щодо перспектив та пріоритетів розвитку науки, освіти, культури, обмінювалися ідеями щодо подолання загроз і викликів сьогодення. Запитання й обговорення викликали жваві дискусії, які сприяли обміну думками та ідеями.

В роботі конференції активну участь взяли студенти, які проявили допитливість та хист до наукової роботи, їхні виступи були цікавими та змістовними. Наталія Бендас розкрила актуальну для сьогодення тему «Проблема розвитку української культури в умовах російсько-української війни». Олена Григорська та Божена Савчин висвітлили результати дослідження «Якість освіти та освітнє середовище очима здобувачів (за результатами фокус-групи здобувачів ДДПУ ім. Івана Франка». Викликала зацікавленість та жваві дискусії доповідь студентки Тетяни Данилів «Феномен кінострічки «Мавка. Лісова пісня»». Доповіді учасників конференції відзначились актуальністю, теоретичною та практичною значущістю.

Вам буде цікаво