В Університеті відбувся семінар щодо дотримання вимог законодавства про працю та охорону праці

10 березня 2023 року у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка представники Західного міжрегіонального управління (далі – Міжрегіональне управління) Д. Петигирич, В. Винар, М. Місик, М. Майда та Г. Нагірняк провели семінар, під час якого було розглянуто низку питань щодо дотримання вимог законодавства про працю та охорону праці.
Працівникам університету було надано роз’яснення вимог законодавства про працю та звернуто увагу на вимоги щодо оплати праці, надання відпусток, у тому числі вимушеного відправлення у відпустку.
Інспекторами Міжрегіонального управління звернута увага на зміни законодавства з питань охорони праці, вимоги безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, експлуатації системи газопостачання, електроустановок та джерел резервного електрозабезпечення.
Особлива увага спрямовувалася на одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107.
До присутніх доведено інформацію, що при проведенні освітнього процесу важливо створити кожному працівнику безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог забезпечення роботодавцями охорони праці працівників крім цього роботодавець зобов’язаний організовувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) згідно з відповідним Порядком, забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ, які передбачені Положенням. Засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.
Акцентовано увагу на порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які необхідно проводити відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, та проведення інструктажів у терміни, передбачені за основною професією робітника, а також у разі порушення вимог інструкцій з охорони праці.
Повторна перевірка знань з питань охорони праці робітників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, та таких, де є потреба у професійному доборі, повинна проводиться щорічно. Якщо робітник при перевірці знань з охорони праці показав незадовільні знання, він проходить додаткове навчання і в місячний термін підлягає повторній перевірці знань. При незадовільних результатах повторної перевірки робітник до роботи не допускається і працевлаштовується згідно з чинним законодавством.
Значну небезпеку становлять газові прилади, які експлуатуються у закладі освіти. Відповідно до вимог чинного законодавства України, балансоутримувач повинен забезпечувати належне утримання та безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами. Прийняття в експлуатацію об’єктів систем газопостачання здійснюється на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461. Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах. Перевірка і прочищення димових та вентиляційних каналів повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або подану декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
У зв’язку з систематичними відключеннями електроенергії до присутніх було доведено основні вимоги безпеки під час експлуатації джерел резервного електрозабезпечення.
На завершення семінару фахівцями міжрегіонального управління було надано фахові відповіді на питання учасників семінару.

Вам буде цікаво